Aktualności | 2010-11-08
Gaz z łupków

Gaz z łupków

Na całym świecie trwa nowe gazowe szaleństwo. - Wielka gazowa gorączka dotarła do Polski – powiedział Główny Geolog Kraju przybliżając w swoim wystąpieniu aspekty przejrzystej polityki koncesyjnej, regulacje prawne dla poszukiwania i wydobycia gazu ze złóż w Polsce. Gaz uwięziony w skałach ilastych, czyli shale gas (od angielskiej nazwy skały, z którą jest związany, czyli łupka ilastego) dzięki dobremu rozpoznaniu geologicznemu, przyjaznemu dla inwestorów prawu, doskonałym warunkom geopolitycznym oraz aktywności Ministerstwa Środowiska może stać się w przyszłości dla Polski nowym błękitnym skarbem.

Główny Geolog Kraju podkreślił, że potwierdzone informacje o obecności gazu łupkowego w Polsce powinny się pojawić w ciągu najbliższych 4-5 lat. Wtedy dopiero możliwe będzie określenie możliwości wydobywania gazu z łupków – jego opłacalność i zainteresowanie inwestorów. Aby wydobywać gaz z łupków niezbędne będzie uzyskanie przez inwestorów koncesji na wydobycie wraz z określeniem jej warunków (koncesja na rozpoznawanie i poszukiwanie złóż i koncesja na wydobycie są odrębnymi aktami, ich pozyskanie stanowi osobny już proces administracyjny).

Konferencje zorganizowała Izba Gospodarcza Gazownictwa.

Źródło: www.mos.gov.pl