Aktualności | 2010-11-05
Adwokaci oceanów

Adwokaci oceanów

Wielu detalistów w 20 krajach wprowadziło już odpowiedzialne zasady pozyskiwania ryb i produktów rybnych. Zasady takie powinny zawierać szczegółową definicję pojęcia „zrównoważony” zarówno dla naturalnych łowisk, jak i dla hodowli. Należy w niej wyszczególnić zasady mówiące o identyfikowaniu i nabywaniu produktów z ryb pochodzących ze zrównoważonych połowów, a także przedstawić propozycję, w jaki sposób informacje te powinny być udostępniane konsumentom.

Pierwszą widoczną zmianą po wprowadzeniu takich zasad przez detalistów była znaczna poprawa w oznakowaniu sprzedawanych ryb i produktów rybnych. Lepsze oznakowanie pomaga konsumentom w podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji zakupowych. Kolejnym krokiem było wycofanie ze sprzedaży niektórych ryb zagrożonych wyginięciem lub takich, których sposób połowu bądź hodowli wpływa destrukcyjnie na środowisko. Gatunki te znajdują się na czerwonych listach w poszczególnych krajach. Wycofane zostały ze sprzedaży np. tuńczyk błękitnopłetwy i żółtopłetwy, różne gatunki rekina, płaszczek i mniej znane nam gatunki jak np. antar patagoński i polarny czy gardłosz atlantycki.

Detaliści współpracują również z dostawcami, tak by uzyskać od nich ryby pochodzące ze zrównoważonych źródeł, zarówno połowów jak i hodowli. Większe zapotrzebowanie na tuńczyka łowionego w sposób przyjazny środowisku przyczyniło się do rozwoju zrównoważonych technik rybackich w rejonie Pacyfiku, tzw. „pole-and-line”.

Przez wspieranie i rozwój różnych inicjatyw zaangażowani detaliści i producenci przyczyniają się do polepszenia praktyk rybackich i hodowlanych. Jednak tylko politycy przez stanowienie właściwego prawa mogą zapewnić ciągłość tych zmian a regionalne organizacje zarządzające rybołówstwem powinny jak najszybciej zmienić dotychczasowe metody zarządzania i wprowadzić zarządzanie oparte o podejście ekosystemowe.

Źródło : Greenpeace