Aktualności | 2010-11-05
VI Międzynarodowa Konferencja Ergonomiczna

VI Międzynarodowa Konferencja Ergonomiczna

Zaproszeni przedstawiciele dużych firm, producenci i usługodawcy oraz pracownicy naukowi, których wiedza stanowi podstawę działań innowacyjnych, przedstawią swoje spostrzeżenia, oparte na doświadczeniu zawodowym, obserwacje i wyniki prowadzonych badań.

Konferencja będzie płaszczyzną, na której spotkanie pracownika naukowego, projektanta i doradcy z przedsiębiorcą będzie inspiracją do stosowania innowacyjnych rozwiązań przynoszących realne korzyści finansowe oraz będące podstawą silnej pozycji firmy i jej dobrego wizerunku na rynku.

W sesji plenarnej uczestnicy wysłuchają referatów: „Ergonomia w kontekście inteligentnych technologii i systemów: perspektywa dla biznesu”, „Fotel biurowy – Twój wróg czy przyjaciel? mPOSITION jako nowy kierunek myślenia o stanowisku pracy”, „Marketing ergonomii” i in. Po sesji plenarnej odbędą się trzy równoległe panele: Ergonomia produktu w miejscu pracy, Ergonomia narzędziem wspierania procesów biznesowych i Kierunki rozwoju badań ergonomicznych.

http://www.iwp.com.pl/konferencje_VI_konferencja_ergonomiczna_cel_konferencji