Aktualności | 2010-11-05
Kampania "Wiedzieć więcej o wodzie"

Kampania "Wiedzieć więcej o wodzie"

Temat związany z woda najczęściej temat ten porusza się przy okazji protestów ekologów odnośnie do planowanych inwestycji lub też gwałtownych zjawisk atmosferycznych, jakie chociażby miały miejsce w tym roku.

Kampania będzie trwała od 18 października do 15 grudnia 2010 r. i swoim zasięgiem obejmie całą Polskę.

Na kampanie składać się będą konkursy z nagrodami, konferencja, multimedialne pomoce dydaktyczne i wiele innych. Zwycięzcy konkursu fotograficznego dla uczniów i studentów „Woda w kadrze”. otrzymają aparaty cyfrowe. Zdjęcia będzie można obejrzeć na wystawie w trakcie Krajowego Forum Wodnego, 15-16 listopada br. w Centrum Wodnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Odtwarzacze mp3 trafią do laureatów konkursu „Wiedzieć więcej o …wodzie”. Inne przedsięwzięcia to m.in. poradnik „Jak sobie radzić z powodzią?" i multimedialne pomoce dydaktyczne dla nauczycieli. Całkowity koszt kampanii, współfinansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Źródło: www.kzgw.gov.pl.