Aktualności | 2010-11-03
Mapa geologiczna Europy w Internecie

Mapa geologiczna Europy w Internecie

OneGeology-Europe umożliwi dzielenie się danymi i wiedzą geologiczną, również dzięki wprowadzeniu systemu licencji dla użytkowników (n. p. w zakresie dzielenia się danymi) oraz dostęp i korzystanie z danych i glosariusza dla wszystkich krajów europejskich. Przykłady najlepszych praktyk pomogą lepiej zrozumieć, jak dostarczać i stosować przestrzenne dane geologiczne w sektorze publicznym i prywatnym. Pierwsza w historii geologiczna wyszukiwarka, jest projektem europejskim, który angażuje 20 Służb Geologicznych oraz władze i organizacje z różnych powodów zainteresowane pozyskaniem danych terytorialnych. Inicjatywa jest wielostronna i wielonarodowa.

Dzięki OneGeology-Europe przestrzenne dane geologiczne europejskich Służb Geologicznych staną się łatwiejsze do odnalezienia, a dostęp do nich - prostszy. Pozwoli to - naukowcom, konsultantom, ludziom zajmującym się środowiskiem, przedsiębiorcom budowlanym i budownictwa wodnego, inwestorom i budowniczym budynków mieszkalnych, planistom oraz samorządowcom - na podejmowanie bardziej świadomych decyzji dotyczących zasobów europejskich.

Portal działa pod adresem:

http://www.onegeology-europe.eu/