Aktualności | 2010-11-03
Wiedzieć więcej o wodzie

Wiedzieć więcej o wodzie

Tak do końca nie wiemy, jak oszczędzać wodę ani co zrobić, gdy woda podejdzie pod progi naszych mieszkań, co miało miejsce kilka razy w tym roku - mówi Leszek Karwowski, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Problematyka szeroko rozumianego gospodarowania wodą spotyka się z pobieżnym zainteresowaniem ze strony społeczeństwa i mediów. Najczęściej temat ten porusza się przy okazji protestów ekologów odnośnie do planowanych inwestycji lub też gwałtownych zjawisk atmosferycznych, jakie chociażby miały miejsce w tym roku.

W ramach kampanii odbędzie się konkurs fotograficzny dla uczniów i studentów „Woda w kadrze”. Zdjęcia będzie można obejrzeć na wystawie w trakcie Krajowego Forum Wodnego, 15-16 listopada br. w Centrum Wodnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Odbędzie się również konkurs „Wiedzieć więcej o …wodzie”. Inne przedsięwzięcia to m.in. poradnik „Jak sobie radzić z powodzią?" i multimedialne pomoce dydaktyczne dla nauczycieli.

Kampania współfinansowana jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Formularze zgłoszeniowe, regulaminy konkursów i inne informacje są na stronie internetowej:

www.kzgw.gov.pl.