Aktualności | 2010-11-05
Firma z branży spożywczej z województwa mazowieckiego ogłasza przetarg...

Firma z branży spożywczej z województwa mazowieckiego ogłasza przetarg...

Parametry techniczne:

Wydajność nominalna: 200 l/h

Temperatura wejściowa:

20 °C

Temperatura pasteryzacji: 95 °C

Temperatura wyjściowa: 20 °C

Produkt obrabiany:

gęstość – maks. 1,35 g/cm 3 ;

lepkość – maks. 1500 cP)

Czas przetrzymywania przy wydajności nominalnej:

40–90 s.

Czynnik chłodzący: woda o temp. 10 °C

2. Zbiornik buforowy (w pełni uzbrojony) – pojemność ok. 200 l

3. Pakowarka aseptyczna bag-in-box – worki o pojemności 5–20 l Firmy zainteresowane złożeniem oferty prosimy o kontakt na adres:

biurowe.przetargi@gmail.com

Termin nadsyłania ofert – do 30 listopada 2010 r