Aktualności | 2010-10-29
Uroczyste otwarcie instalacji elektrolizy membranowej w PCC Rokita SA

Uroczyste otwarcie instalacji elektrolizy membranowej w PCC Rokita SA

Uroczystość odbyła się w specjalnie przygotowanym namiocie na terenie PCC Rokita. W uroczystości uczestniczyli Panowie: dr Alfred Pelzer, przewodniczący Rady Nadzorczej PCC Rokita SA, Wiesław Klimkowski, członek zarządu, dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego i Rozwoju Grupy Kapitałowej PCC Rokita SA, Rafał Zdon, członek zarządu, dyrektor finansowy PCC Rokita SA, Janusz Kwaśny, dyrektor kompleksu chlorowego PCC Rokita SA oraz Jakub Żak, dyrektor ds. produkcji kompleksu chlorowego PCC Rokita SA, a także goście specjalni: Pan Jarosław Duda, Wiceminister Pracy i Polityki Socjalnej, senator RP; Pan Piotr Borys, eurodeputowany z Okręgu Dolnośląsko-Opolskiego; Pan Marek Łapiński, Marszałek Województwa Dolnośląskiego; przedstawiciele Sejmiku Dolnośląskiego z Panem Jarosławem Charłampowiczem na czele; przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z Panią Ewą Mańkowską na czele; Pan Waldemar Kulaszka, Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska; Pan Piotr Łaszków, dyrektor Wydziału Środowiska; Pan Stanisław Jastrzębski, Burmistrz Brzegu Dolnego; Pan Wojciech Adamczak, radny Województwa; i wreszcie przedstawiciele Urzędu Dozoru Technicznego; przedstawiciele wykonawców (Miastoprojekt Wrocław, BTH, RemWil, UHDE, Butzkis, Rondo Bau Konstrukcje, Kotłorem, Megapol) oraz przedstawiciele załogi i mediów.

Pan A. Pelzer przywitał przybyłych gości i przedstawił inwestora Firmy, którym jest niemiecka firma PCC SE (z siedzibą w Duisburgu), która działa na międzynarodowych rynkach surowców chemicznych, transportu, energii, węgla, koksu, paliw, tworzyw sztucznych i metalurgii. Pan W. Klimkowski przedstawił główne produkty Firmy i historię inwestycji a Pan J. Żak podstawowe parametry techniczne instalacji. Wystąpili również: Pan J. Duda, Pan M. Łaciński oraz Pan dr Christoph Noeres (Uhde), który pogratulował gospodarzom inwestycji, podkreślił doskonałą i wieloletnią współpracę z Rokitą i przekazał Panu A. Pelzerowi upominek w postaci modelu membrany pracującej w instalacji elektrolizy. Wystąpili również inni goście, którzy gratulowali inwestycji i życzyli gospodarzom dalszego rozwoju.

Nowa instalacja istotnie zmniejsza oddziaływanie instalacji na środowisko naturalne poprzez redukcję zużycia energii elektrycznej oraz częściowo redukcję, a docelowo całkowitą eliminację, emisji rtęci. Nowa instalacja pozwala na wypełnienie przez standardów Unii Europejskiej w obszarze wymagań wynikających z wymagań Pozwolenia Zintegrowanego IPPC oraz dokumentu referencyjnego BAT dla najlepszych dostępnych technik w przemyśle chloro-alkalicznym. Inwestycja pozwala na zachowanie przez PCC Rokita SA pozycji lidera w produkcji chloru i zabezpieczenie w firmie bazy dla rozwoju produktów wytwarzanych z wykorzystaniem chloru. Nowa instalacja poprawia pozycję konkurencyjną firmy dzięki znacznemu obniżeniu kosztów produkcji chloru i ługu sodowego wynikającemu z mniejszego o ok. 25% zużycia energii elektrycznej. Zastosowana technologia jest bezrtęciowa i bezazbestowa, czyli najmniej uciążliwa dla środowiska naturalnego ze wszystkich znanych technologii elektrolizy solanki. Technologia spełnia obecnie wymagania dla instalacji elektrolizy, które będą w Unii Europejskiej obowiązywać od 2020 r. i których jeszcze nie spełnia wielu znanych producentów europejskich. Zastosowana technologia firmy Uhde wykorzystuje jonoprzepuszczalne membrany oraz takie materiały konstrukcyjne jak tytan, nikiel i specjalne tworzywa sztuczne. Zastosowany wielostopniowy system oczyszczania solanki zapewnia eliminacje zanieczyszczeń do poziomu poniżej 0,1 ppm. Stosowana w elektrolizie solanka pochodzi z Janikowa i jest też wysokiej czystości (99,99%). Komputerowy system pomiarów i sterowania (DCS) gwarantuje bezpieczeństwo procesowe. Dostawca technologii i aparatów Firma Uhde to światowy lider w przemyśle chloro-alkaliów, współpracował z Rokitą również w 1976 r. przy budowie poprzedniej instalacji elektrolizy rtęciowej. Nowa instalacja przejęła produkcję ok. 40% starej instalacji elektrolizy rtęciowej, której całkowite zastąpienie elektrolizą membranową planowane jest w 2012 r. Zdolność produkcyjna chloru w PCC Rokita pozostanie na niezmienionym poziomie 120 tys. t/r. Nakłady inwestycyjne związane z nową instalacja wyniosły 120 mln zł. Inwestycję sfinansował PCC Rokita i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska (20 mln zł). Inwestycję zrealizowano w ciągu 36 miesięcy. Zasilanie w energię elektryczną realizowane jest kablem 110 kV o długości 2 km. W realizacji inwestycji uczestniczyło 15 firm z RemWilem Sp. z o.o. z Włocławka jako głównym wykonawcą. Konstrukcje stalowe ważyły 120 t, długość zainstalowanych rurociągów wyniosła 5 km, fundamenty miały objętość 3000 m3. Uczestnicy uroczystości przeszli do nowej instalacji, gdzie uroczyście przecięto symboliczną wstęgę i formalnie otwarto nową instalację. Następnie w niewielkich grupach zwiedzano nową elektrolizę, która imponuje niewielkimi rozmiarami w porównaniu do jeszcze pracującej starej elektrolizy rtęciowej.

Istotnym czynnikiem zarówno ekologicznym jak i ekonomicznym jest znaczące obniżenie zużycia energii elektrycznej (o ok. 25%) w porównaniu do stosowanej dotychczas metody rtęciowej. Efekt ten ma szczególne znaczenie dla ekonomiki wysoko-energochłonnej produkcji chloroalkaliów. Wobec rosnących cen energii elektrycznej jest to szczególnie istotne.

Uruchomiona instalacja elektrolizy membranowej jest pierwszym krokiem w kierunku całkowitej rezygnacji z technologii rtęciowej wytwarzania chloru w PCC Rokita. Osiągnięte to zostanie po zrealizowaniu planowanego drugiego etapu konwersji technologii na membranową.

Informacja prasowa PCC Rokita SA, 15-10-2010

Informacja własna (AJS)