Aktualności | 2010-10-27
Inwestowanie w bezpieczeństwo się opłaca

Inwestowanie w bezpieczeństwo się opłaca

O tym, że może być inaczej przekonuje raport Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, z którego wynika, że dzięki motywacyjnym bodźcom ekonomicznym, przedsiębiorstwa chętniej inwestują w zmniejszenie wypadkowości i ryzyka wystąpienia chorób związanych z pracą. Wiele państw członkowskich UE proponuje bodźce ekonomiczne firmom, które inwestują w bezpieczeństwo swoich pracowników. W ich zakres wchodzą takie rozwiązania jak niższe stawki ubezpieczeniowe, dotacje państwowe, ulgi podatkowe i preferencyjne warunki udzielania pożyczek bankowych, przyznawane przedsiębiorstwom osiągającym najlepsze wyniki w zakresie bhp.

W raporcie Agencji opisano m.in. 3 przypadki analizy kosztów i zysków inwestowania w bhp, w których osiągnięto znaczny zwrot: od 1,01 do 4,81 euro z każdego zainwestowanego euro. Kryteria ilościowe obejmowały wypadkowość, zwolnienia chorobowe oraz ogólną poprawę warunków pracy.

Raport opisuje przykład systemu wprowadzonego w niemieckim sektorze mięsnym w 2002 r., który doprowadził do obniżenia liczby zgłoszonych wypadków o 28% w ciągu sześciu kolejnych lat, podczas gdy w całym sektorze spadek ten wynosił 16%. Oznacza to, że w przedsiębiorstwach, w których wprowadzono system bodźców ekonomicznych, w skali roku odnotowano około 1000 wypadków mniej.

„Motywacyjny system bodźców ekonomicznych jest inspirujący dla wszystkich państw członkowskich UE. Dzięki możliwości wymiany wiedzy i doświadczeń w tym zakresie, poszczególne kraje będą mogły opracowywać własne, efektywne systemy bodźców ekonomicznych. Z raportu wynika, że takie systemy mogą być skuteczne we wszystkich państwach członkowskich, niezależnie od różnic w systemach ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń wypadkowych” – mówi Jukka Takala, dyrektor Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.

Raport dostępny jest na stronie:

http://osha.europa.eu/en/publications/reports/economic_incentives_TE3109255ENC/view