Aktualności | 2010-10-27
Groźba likwidacji !

Groźba likwidacji !

Przeglądarka może nie wspierać wyświetlania tego obrazu. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, czyli popularny COBORU, to instytucja m.in. prowadząca Krajowy Rejestr Odmian oraz zajmująca się prawną ochroną odmian roślin uprawnych. W związku z reformą finansów publicznych, która wchodzi w życie 1 stycznia 2011 r. Ośrodek czekają spore problemy.

Ponieważ COBORU zostanie przekształcony w jednostkę budżetową, likwidacji ulegnie tzw. „rachunek dochodów własnych” oraz „gospodarstwa pomocnicze”. Efekt? Wszystkie zyski wypracowane przez Ośrodek trafiałyby na konto ministra finansów. A to mogłoby oznaczać, że COBORU przestałoby istnieć. Rzadko to się zdarza, ale reakcja posłów była natychmiastowa.

Wobec takiego zagrożenia posłowie z komisji rolnictwa przygotowali więc błyskawicznie projekt ustawy, wg którego COBORU stałoby się agencją wykonawczą, która może korzystać z dotacji budżetu państwa, jak również ze środków finansowych, które wypracuje w postaci usług.

Dokument został już wysłany do marszałka sejmu. Posłowie mają nadzieję, że zdążą własny projekt komisyjny uchwalić przed końcem roku. Jeśli tak się stanie, to zakłóceń w pracach COBORU nie będzie.

Edward Gacek – dyrektor COBORU: „Także bardzo jesteśmy zadowoleni, że jest nadzieja, że ta ustawa wejdzie w życie do końca roku wtedy będziemy mogli normalnie funkcjonować.”

To nie jest odosobniony przypadek, kiedy reforma finansów publicznych uderza w instytucje związane z rolnictwem. W podobnej sytuacji jak COBORU są szkoły rolnicze podległe ministrowi rolnictwa. Jeżeli przed końcem roku posłowie nie wymyślą jakiegoś rozwiązania, to im również grozi przekazywanie wszystkich wypracowanych dochodów na konto ministra finansów. W tym także dopłat bezpośrednich.

(redakcja „Przeglądu Zbożowo-Młynarskiego”)