Aktualności | 2010-10-22
Młodzi Artyści i bloczki SOLBET

Młodzi Artyści i bloczki SOLBET

Celem konkursu było wyłonienie najciekawszych projektów z użyciem produktów firmy SOLBET oraz ich realizacja. Pomysł projektu zrodził się z myślenia o nietypowym wykorzystaniu materiału budowlanego i promocji młodych artystów. Konkurs pokazał, że dialog pomiędzy bardzo "techniczną" branżą, a artystami jest nie tylko możliwy, ale także ciekawy oraz inspirujący. Intencją zorganizowania konkursu było też pokazanie możliwości kształtowania betonu komórkowego oraz sprowokowania do poznania jego dobrych właściwości izolacyjnych.

Tytuł konkursu „Przytul mnie – idiom bliskości” stał się pretekstem do wywołania refleksji nad wzajemnym przenikaniem się myśli, słowa, kształtu, materii i przestrzeni. Materiał do konkursu stanowiły produkty firmy SOLBET – elementy ścienne i chemia budowlana. Poprzez nietypowy projekt organizatorzy chcieli wyrazić w inny niż dotąd sposób, że beton komórkowy to materiał przyjazny dla człowieka. Poprzez projekt rzeźbiarski odsłonięto nowe możliwości bloczków, podkreślając równocześnie ich właściwości i różne formy zastosowania. Zaskakujące jest to, jak młodzi artyści potrafili obejść się z materiałem do wznoszenia ścian, by tak samo precyzyjnie wyrazić surowość fali, jak i miękkość tkaniny, przyjazne linie pluszowego misia, czy macierzyńskie ciepło. Uczestnicy konkursu poprzez swoje wizje artystyczne i interpretacje tematu pokazali, że beton komórkowy jest materiałem naturalnym, o lekkiej konstrukcji, bardzo podatnym na wszelkiego rodzaju obróbkę. Dotąd jego właściwości można było poznać na placu budowy, a teraz również pod dłutem artystów.

Artyści i bloczki

Bohaterami konkursu „Przytul mnie” są młodzi artyści i bloczki SOLBET. Uczestnicy konkursu to grupa czternastu osób – studentów i absolwentów Wydziału Rzeźby warszawskiej ASP. „Konkurs dał nam szansę na współpracę z grupą wspaniałych, młodych i bardzo kreatywnych osób, które wydobyły z materii, jakim jest beton komórkowy jego potencjał. W swoich pracach zaakcentowali jego ciepło i za pomocą formy, jaką jest rzeźba, pokazali jego nieograniczone w kształtowaniu przestrzeni możliwości. W ten sposób wyrazili zalety betonu komórkowego. Współpraca z nimi była wspaniałym doświadczeniem, a finał konkursu w postaci interesujących prac jest pozytywnym zaskoczeniem. Jestem pełen uznania dla ich pracy oraz zaangażowania zespołu realizującego konkurs” – mówi Tomasz Rybarczyk, product manager firmy SOLBET.

Realizacje

Do konkursu zgłoszono szesnaście prac. Regulamin przewidywał nagrodzenie trzech z nich. Jury w tajnym głosowaniu wyłoniło zwycięzców:

Miejsce I – Piotr Korecki

„Wałkując treść konkursowego tematu, przybliżyłem się – w oparciu o swoje doświadczenie życiowe, a także obserwację świata – do drugiego bieguna pojęcia bliskości. Bywa ona czasem niebezpieczna. W pracy rzeźbiarskiej zawarłem swoje spostrzeżenia i z precyzyjnie wychwyconymi emocjami, pod ich wpływem i z tą samą mocą, rozkruszyłem materię produkcji SOLBETU, komponując z niej objęty ramami (zgodnymi z modułem bloczków i palet, na których są składowane) wycinek wyobrażonej całości. Wycinek spiętrzonej, miejscami groźnej, chłodem nacechowanej masy wód wymieszanej z abstraktem oraz lodowymi odłamkami bolesności… a i też piękna człowieczego bytu.” Piotr Korecki Miejsce II – Marcin Fabiński

„PRZYTUL MNIE – BĄDŹ BLISKO wyraża potrzebę potwierdzenia istnienia drugiej/bliskiej/podobnej osoby, poszukiwanie jej wsparcia, bądź strach przed opuszczeniem…” Marcin Fabiński

Miejsce III – Paulina Antoniewicz

„Przydrożna kapliczka – cytat czy też parafraza zjawiska głęboko zakorzenionego w polskim krajobrazie. Przyozdobiona mnóstwem kwiatów i tasiemek daje wyraz ludzkiego pragnienia bliskości z Bogiem. Czy jednak wszystkie ozdoby i naskórek religijności równoznaczny jest z prawdziwą wiarą i zrozumieniem jej podstawowych wartości? Projekt ma na celu zastanowienie się nad tą właśnie stroną ludzkiej potrzeby bliskości i bezpieczeństwa.” Paulina Antoniewicz.

Opisy i zdjęcia wszystkich prac na stronie www.solbet.pl

Wartość dydaktyczna konkursu

Konkurs przyjął charakter badawczy i warsztatowy. Wykładowcy Wydziału Rzeźby czuwali nad procesem powstawania prac, prowadząc równocześnie zajęcia dydaktyczne ze swoimi studentami. „Cieszę się, że dzięki konkursowi nasza firma dała grupie młodych artystów swego rodzaju warsztaty. Pracując w naszym materiale i wkomponowując go w przestrzeń publiczną mogli przełożyć swoją wiedzę teoretyczną w działanie praktyczne. Dotąd SOLBET wielokrotnie angażował się we współpracę z uczelniami technicznymi, by studenci kierunków budowlanych mogli poznać branżę, z którą zdecydowali związać swoją przyszłość. Po raz pierwszy współpracowaliśmy z uczelnią artystyczną. To nowe doświadczenie i liczę na to, że już teraz jak i w przyszłości będzie owocowało.” – dodaje Teresa Kempara – Małecka, Wiceprezes Zarządu SOLBET.

Wystawa trwa

Wystawa pokonkursowa po czterodniowej ekspozycji w Warszawie zostanie przeniesiona do macierzystej siedziby SOLBETU, by w przyszłym roku uświetnić obchody 60 - lecia betonu komórkowego w Polsce. Między innymi z tej okazji będzie miała miejsce w Bydgoszczy V Międzynarodowa Konferencja Autoklawizowanego Betonu Komórkowego. Grupa SOLBET jest zaangażowana w organizację tej konferencji. Liczne międzynarodowe grono polskich i zagranicznych przedstawicieli branży przy okazji konferencji odwiedzi największy europejski zakład betonu komórkowego – zakład SOLBETU w Solcu Kujawskim.