Aktualności | 2010-10-21
Przed Światową Konferencją Klimatyczną w Meksyku

Przed Światową Konferencją Klimatyczną w Meksyku

Unia Europejska ma ambicje być liderem światowych negocjacji i przekonać kraje rozwijające się do przyjęcia zobowiązań do redukcji gazów cieplarnianych. Europejscy ministrowie środowiska przyjęli wspólne stanowisko na grudniowe negocjacje w Meksyku. Minister Andrzej Kraszewski mówi, że wynik COP16 będzie miał olbrzymi wpływ na rozwój globalnej gospodarki, w której dużą rolę odgrywa UE. Dla dobra globalnego porozumienia potrzebne są ustępstwa ze strony krajów rozwijających się.

Unia określiła swoje stanowisko negocjacyjne m.in. na ostatniej przed grudniową Konferencją Klimatyczną ONZ sesji negocjacyjnej w chińskim mieście Tianjin (zakończonej 9 października br.). Dyskutowane były zagadnienia dotyczące adaptacji do zmian klimatu, redukcji emisji, finansowania działań klimatycznych, budowy potencjału, monitorowania, raportowania oraz weryfikacji działań klimatycznych. Szczegółowo omawiano kwestie transferu technologii, mechanizmów rynkowych wspierających działania proklimatyczne, zapobiegania wylesieniom, przyszłości Protokołu z Kioto i przyszłych zobowiązań zarówno państw rozwiniętych, jak i rozwijających się.