Aktualności | 2010-10-19
Odrzańska Droga Wodna - stan obecny i perspektywy

Odrzańska Droga Wodna - stan obecny i perspektywy

Obrady odbędą się w następujących sesjach:

- Odra w Europejskim Systemie Dróg Wodnych,

- Stan hydrotechnicznej zabudowy Odry,

- Meteorologiczno-hydrologiczne uwarunkowania Odrzańskiej Drogi Wodnej,

- Współistnienie Odrzańskiej Drogi Wodnej i środowiska przyrodniczego,

- Rozwój dróg wodnych,

- Rola Odry w systemie społeczno-gospodarczego rozwoju.