Aktualności | 2010-10-18
Licencje pośredników zostaną utrzymane

Licencje pośredników zostaną utrzymane

Spotkanie otworzyło wystąpienie Ryszarda Kalisza, który wskazywał na konieczność utrzymania statusu pośrednika jako zawodu zaufania publicznego. Wystąpienie dyrektor Departamentu Regulacji Gospodarczych poprzedziły burzliwe wystąpienia przedstawicieli stowarzyszeń pośredników w obrocie nieruchomościami. Projekt ustawy został mocno skrytykowany. Wskazywano m.in. na brak konsultacji ze środowiskiem branżowym, liczne błędy merytoryczne (w tym powoływanie się na nieaktualne zapisy ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami).

Konferencja została zorganizowana przez Polską Federację Rynku Nieruchomości, Małopolskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami oraz Socjaldemokrację Polską.

Źródło:

http://wiadomosci.krn.pl/Licencje-zostaja-2_3375_0_201010.html