Aktualności | 2010-10-07
Unia Europejska: Pomoc dla najuboższych w 2011 r.

Unia Europejska: Pomoc dla najuboższych w 2011 r.

W związku z programem Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Dacian Ciolos, oświadczył: „Program pomocy dla osób najbardziej potrzebujących świadczy o tym, że wspólna polityka rolna adresowana jest nie tylko do rolników, ale do wszystkich obywateli UE. Szacuje się, że w ubiegłym roku 13 mln osób korzystało z różnych krajowych programów.”

Mimo że średni standard życia w Unii Europejskiej jest jednym z najwyższych na świecie, są osoby, które nie są w stanie zakupić dostatecznej ilości żywności. Według najnowszych oszacowań, średnio 17 % populacji Unii Europejskiej żyje poniżej progu ubóstwa lub na jego granicy i w związku z tym boryka się z niedostatkiem żywności, nie będąc na przykład w stanie zapewnić sobie co drugi dzień pełnowartościowego posiłku.

Więcej informacji oraz dokumentację na temat programu dystrybucji żywności dla osób najbardziej potrzebujących można znaleźć na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/freefood/index_en.htm

Źródło: Wydział prasy Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce