Aktualności | 2010-09-29
Triumf polskich naukowców w unijnym konkursie

Triumf polskich naukowców w unijnym konkursie

- Gorąco gratuluję Łukaszowi Sokołowskiemu pierwszej nagrody za fascynujący projekt o życiu mrówek i ich strategii w bezkonfliktowym zdobywaniu żywności. Gratuluję także Justynie Słowiak drugiej nagrody za badania nad kręgowcami zamieszkującymi ekosystem morski w środkowym triasie na terenie dzisiejszego Śląska. Młodzi biolodzy z Polski przynoszą w tym konkursie chlubę swojemu krajowi - wychwalała laureatów Maire Geoghegan-Quinn - unijna komisarz ds. badań, innowacji i nauki.

Dalsze nagrody przyznano siedmiu projektom z Polski, Niemiec, Portugalii, Łotwy, Włoch oraz Brazylii. Szesnastce laureatów konkursu, w którym udział brali badacze w wieku od 14 do 21 lat będący autorami nowatorskich, wartościowych projektów naukowych, przypadły w udziale nagrody o łącznej wartości 51,5 tys. euro.

Konkurs obejmuje nauki ścisłe, przyrodnicze, technikę, a od 2004 roku także nauki społeczne i ekonomiczne. Każdy kraj może zgłosić najwyżej trzy prace. Nie mogą one mieć więcej niż trzech autorów.

W sumie w tegorocznej edycji konkursu 125 uczestników, reprezentujących 37 krajów z całej Europy i innych kontynentów, w tym z Kanady, Stanów Zjednoczonych, Chin oraz Brazylii, przedstawiło międzynarodowemu jury konkursowemu pod przewodnictwem prof. Hagit Messer-Yaron 85 projektów.

Projekty te wcześniej zdobyły pierwsze nagrody w krajowych eliminacjach konkursu, obejmujących ponad 30 tysięcy młodych naukowców. Ich tematyka dotyczy biologii, chemii, informatyki, nauk społecznych, środowiska, matematyki, materiałoznawstwa, inżynierii i nauk medycznych.

Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej, zapoczątkowany staraniem Komisji Europejskiej, ma usprawniać współpracę i wymianę myśli. Celem konkursu jest zachęcenie młodych ludzi do rozwijania zainteresowań naukowych oraz podjęcia kariery naukowej. Konkurs jest częścią programu "Nauka w społeczeństwie", który współtworzy siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej.

Pierwsza edycja konkursu z roku 1989 obejmowała zasięgiem tylko 15 państw. Od początku w imprezie uczestniczyło 2074 młodych naukowców (627 kobiet i 1447 mężczyzn). Przyznano ponad pół tysiąca nagród - polscy reprezentanci zdobywali wielokrotnie czołowe lokaty.

W tym roku Polskę reprezentowały prace: "Bioróżnorodność, paleoekologia i pozycja taksonomiczna kręgowców środkowotriasowego systemu morskiego Śląska" Justyny Słowiak, uczennicy kl. III I LO im. Mikołaja Kopernika w Opolu; "W jaki sposób żerują mrówki Formica cinerea" Łukasza Sokołowskiego, absolwenta XXI LO im. Bolesława Prusa w Łodzi, studenta I roku Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz "Oszacowanie sumy długości w przekątnych" Marthy Ubik, absolwentki II LO im. Jana III Sobieskiego w Krakowie, studentki I roku Wydziału Matematyki i Informatyki UJ.

Strona internetowa ze szczegółowymi informacjami na temat zwycięzców i wszystkich projektów uczestniczących w konkursie:

http://ec.europa.eu/research/youngscientists/index_en.cfm