Aktualności | 2010-09-29
Syndrom chorego budynku

Syndrom chorego budynku

Badania wskazują, że systematycznie rośnie liczba ludzi na świecie, którzy doświadczają pogorszenia stanu zdrowia w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych i innych miejscach pracy. Zapalenie śluzówek, astma oskrzelowa, przewlekłe zapalenia gardła, krtani i oskrzeli, bóle i zawroty głowy, rozdrażnienie, zaburzenia koncentracji, migreny, nieustanne zmęczenie mogą być wywołane pracą lub pobytem w takich pomieszczeniach.

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach oraz Polskie Towarzystwo Ergonomiczne oddział śląski organizują 27 października br. konferencję poświęconą problemom ochrony zdrowia w pomieszczeniach zamkniętych zatytułowaną „Syndrom chorego budynku”– czynniki środowiskowe, klimatyczne i aspekty zdrowotne. Konferencja odbędzie się w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Celem konferencji jest przybliżenie wiedzy nt. ochrony zdrowia w pomieszczeniach zamkniętych oraz umożliwienie wymiany doświadczeń i dyskusji pozwalającej sformułować kierunki działań zapobiegawczych.

W programie konferencji znajdą się m.in. tematy:

Jakość powietrza wnętrz – źródła zanieczyszczeń, Medyczne aspekty syndromu chorego budynku, Narażenie na szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku bibliotek i archiwów, Środowiskowa i zawodowa ekspozycja na azbest związana z usuwaniem elementów elewacji budynków mieszkalnych, Hałas w pomieszczeniach zamkniętych, Narażenie na pary rtęci w pomieszczeniach: przyczyny, objawy oraz sposoby likwidacji.