Aktualności | 2010-09-27
Kampania z pokazem akcji ratowniczej

Kampania z pokazem akcji ratowniczej

23 września, czyli w dniu, w którym ruszyła ogólnopolska kampania Państwowej Inspekcji Pracy poświęcona zapobieganiu upadkom z wysokości, została zainaugurowana kampania w Małopolsce. Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie na terenie budowy estakady przy ul. Nowohuckiej (teren budowy Krakowskiego Szybkiego Tramwaju) zorganizował konferencję prasową, poświęconą analizie sytuacji wypadkowej w Małopolsce oraz działaniom podejmowanym w związku z tym przez lokalną inspekcję pracy. Reprezentowali ją: Mariusz Pyrcz (zastępca okręgowego inspektora pracy), Ryszard Iwaniec (kierownik sekcji promocji i prewencji), Bogdan Solawa (starszy inspektor pracy specjalista), którzy m.in. zaprezentowali przywołane powyżej wyniki kontroli PIP prowadzonych na budowach. Dane nie napawają optymizmem: inspektorzy musieli wydać 197 decyzji wstrzymania robót ze względu na bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników lub innych osób wykonujących prace budowlane.

Po konferencji prasowej odbył się pokaz akcji ratowniczej pracowników wykonujących pracę na wysokości, zorganizowany przez OIP w Krakowie oraz Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych WERTYKAL.