Aktualności | 2010-09-23
Pierwszy kongres ergonomii

Pierwszy kongres ergonomii

Podczas otwierającej kongres sesji plenarnej o historii polskiej ergonomii mówiła dr Halina Ćwirko, a kierunki rozwoju współczesnej ergonomii przedstawił prof. Leszek Pacholski.

Wykłady pogrupowano w sesjach, których tytuły odzwierciedlają najważniejsze obecnie pola zainteresowań ergonomii: ergonomia w działalności architektoniczno-budowlanej, ergonomia w rolnictwie i leśnictwie, ergonomia środowiska pracy (w tym: zagrożenia w środowisku pracy, epidemiologia zespołów przeciążeniowych układu mięśniowo-szkieletowego związanych z pracą zawodową), ekonomiczno-społeczne i ekologiczne aspekty ergonomii, ergonomia w projektowaniu dla osób z niepełnosprawnościami i rehabilitacji, dolegliwości mięśniowo-szkieletowe uwarunkowane pracą, inżynieria ergonomiczna, ergonomia wyrobu (w tym: ergonomia produktów dla służby zdrowia), edukacja w zakresie ergonomii, ergonomia w informatyce, ergonomia w medycynie i stomatologii, ergonomia w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Wykładom towarzyszyła sesja plakatowa. Ich autorzy poruszali tematy dotyczące m.in. oceny jakości odbioru informacji przekazywanych mową na stanowiskach dyżurnych ruchu kolejowego, wpływu odzieży chirurgicznej na obciążenie termiczne chirurgów, wypadków w rolnictwie indywidualnym, ergonomicznych determinant projektu Dworca Zachodniego w Warszawie.