Aktualności | 2010-09-17
Poszerzenie granic Białowieskiego Parku Narodowego- porozumienie

Poszerzenie granic Białowieskiego Parku Narodowego- porozumienie

Porozumieniem podpisali m.in.: minister Andrzej Kraszewski, Adam Sieńko, prezes WFOŚiGW Białystok, dyrektor BPN, dyrektor generalny LP, starosta hajnowski Włodz i wójt gminy Narewka. Porozumienie wymaga jeszcze podpisów: przedstawicieli gminy Hajnówka, oraz marszałka województwa podlaskiego i przedstawiciela gminy Białowieża (nieobecni podczas spotkania).

Treścią porozumienia są kwestie które zostały uzgodnione z gminami w toku rozmów i stanowią wypełnienie ich postulatu co do zabezpieczenia warunków realizacji programu.

Porozumienie zawiera m.in. zobowiązania takie jak: trwałe gwarancje korzystania z drewna na potrzeby lokalne, bezpłatny wstęp do parku, zbiór runa leśnego dla mieszkańców powiatu hajnowskiego oraz gwarancję zatrudnienia dla leśników z nadleśnictw z terenu Puszczy Białowieskiej, ministerstwo zobowiązało się do realizacji postulatów, aby samorządy zgodziły się na poszerzenie Białowieskiego Parku Narodowego.

Źródło: www.mos.gov.pl