Aktualności | 2010-09-14
Ciepłownicy zaapelują do władz o odrębną ustawę dla branży

Ciepłownicy zaapelują  do władz o odrębną ustawę  dla branży

- Chcemy, żeby ciepłownictwo z uwagi na rangę sektora i jego cechy charakterystyczne miało swoją własną ustawę. Zamierzamy oficjalnie sformułować taki postulat pod adresem władz. Branża stwarza możliwości zwiększenia potencjału kogeneracji zgodnie z polityką energetyczną państwa, zwiększenia efektywności energetycznej, zapewnienia osiągnięcia 15 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w finalnym zużyciu energii - powiedział Jacek Szymczak, prezes zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, który ujawnił, że branża chce, aby w prawie w przypadku ciepłownictwa została uwzględniona jako sposób finansowania inwestycji formuła ESCO.

Obecnie ciepłownictwo jest regulowane przez ustawę prawo energetyczne, która także określa reguły działania między innymi firm elektroenergetycznych. Natomiast finansowanie ESCO polega na wykorzystaniu przyszłych oszczędności powstałych wskutek realizacji inwestycji na spłatę zobowiązań wobec strony/firmy, która pokryła koszt inwestycji.

źródło: wnp.pl