Aktualności | 2010-09-13
RWE zrezygnowało z budowy elektrowni węglowej na Śląsku

RWE zrezygnowało z budowy elektrowni węglowej na Śląsku

W kwietniu 2009 roku RWE i KW parafowały umowę powołania spółki, która miała przygotować inwestycję w nową elektrownię węglową oraz parafowały umowę na dostawy węgla do nowej elektrowni. Szacowano, że elektrownia Czeczott ma spalać ok. 2,5 mln ton węgla kamiennego rocznie. Według planów elektrownia miała powstać na terenie byłej kopalni węgla kamiennego Piast Ruch II, dawniej KWK Czeczott, należącej do Kompanii Węglowej w miejscowości Wola na Śląsku. Jej uruchomienie było planowane na początek 2015 roku. Jej moc miała wynosić 800 MW. Inwestycja o wartości 1,5 mld euro miała być największą prywatną inwestycją w polską energetykę. Rezygnacja RWE z budowy elektrowni węglowej w Woli jest częścią procesu stopniowego odchodzenia w krajach Unii Europejskiej od budowy elektrowni węglowych. Wg danych Komisji Europejskiej, z 27,5 GW nowych mocy zainstalowanych w 2009 roku w UE, aż 37% (10,8 GW) to elektrownie wiatrowe, 24% - gazowe, a 21% - ogniwa fotowoltaiczne. Nowe bloki węglowe to zaledwie 8,7% (ok. 2400 MW). Do 2015 roku RWE planuje w Polsce uruchomienie farm wiatrowych o mocy 300 MW na Mazurach, Pomorzu i w Wielkopolsce.

Źródło: wnp.pl