Aktualności | 2010-09-11
Światowy Zjazd Inżynierów Polskich zakończony

Światowy Zjazd Inżynierów Polskich zakończony

Udział w Zjeździe wzięło udział prawie 400 inżynierów reprezentujących indywidualnie oraz polonijne stowarzyszenia techniczne 14 krajów: Australię, Austrię, Dubai, Francję, Holandię, Kanadę, Litwę, Niemcy, Republikę Południowej Afryki, Rosję, Szwajcarię, USA, Wielką Brytanię i Polskę.

Otwarcie Zjazdu odbyło się w środę, 8 bm. Z uroczystym przesłaniem do uczestników Zjazdu, z życzeniami owocnych obrad i podziękowaniem dla organizatorów za jego zwołanie, zwrócił się Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski w liście, który odczytał szef Kancelarii Prezydenta RP, Jacek Michałowski. Z pisemnym przesłaniem zwrócił się także Honorowy Patron Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich, Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz. Powitania oraz życzenia owocnych obrad wygłosili m.in. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka, Minister Środowiska Andrzej Kraszewski, Prezes Polskiej Akademii Nauk Michał Kleiber, Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longin Komołowski.

Każdy z trzech dni Zjazdu przebiegał pod innym hasłem. Pierwszy dzień obrad, w Politechnice Warszawskiej przebiegał pod hasłem "Inżynierowie twórcami cywilizacji".

Drugi dzień, w obchodzącym 105-lecie istnienia Warszawskim Domu Technika NOT, pod hasłem "Polacy Razem".

Trzeciemu dniu Zjazdu przyświecało hasło „Nauka i technika motorem rozwoju”.

Zjazd miał charakter merytoryczny. Odbyło się siedem sesji panelowych, których tematem były:

1. Transfer wiedzy i technologii jako podstawa do biznesu

2. Innowacyjność warunkiem konkurencji

3. Współpraca międzynarodowa między uczelniami, biznesem i organizacjami pozarządowymi

4. Współpraca międzynarodowa między uczelniami, instytutami, biznesem i organizacjami pozarządowymi

5. Przedsiębiorczość – spojrzenie z kraju, spojrzenie z zagranicy

6. Stowarzyszenia inżynierskie w kraju i za granicą – platforma integracyjna do wymiany doświadczeń i opiniowania decyzji o charakterze cywilizacyjnym, możliwości współpracy

7. Badania naukowe warunkiem konkurencyjności

8. Kształcenie inżynierów a potrzeby gospodarki

Uzupełnieniem sesji panelowych były sesje tematyczne poświęcone następującymj zagadnieniom:

* nanotechnologiom,

* mechatronice i mechanice,

* infrastrukturze,

* transportowi,

* ekologii,

* optoelektronice,

* inżynierii biomedycznej,

* energetyce konwencjonalnej i odnawialnej,

* energetyce jądrowej,

* informatyce,

* agrotechnice i przemysłowi spożywczemu,

* polskim inżynierom w historii techniki,

* książkom i czasopismom inżynierskim XXI wieku

* zarządzaniu kryzysem powodziowym.

Koordynatoramu sesji byli wspólnie przedstawiciele polskich oraz zagranicznych środowisk inżynieryjnych ze świata nauki oraz bizensu.

Warto dodać, że podczas Wieczoru Integracyjnego Polskich Inżynierów w Warszawskim Domu Technika NOT, który należy do tych nielicznych budowli służących przez ponad 100 lat celom, dla jakich został wybudowany – integracji środowisk technicznych – Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT przyznała wybitnym inżynierom polskim z kraju i z zagranicy za zasługi w rozwoju techniki lub w działalności społecznej, związanej z celami statutowymi NOT, Medal im. Piotra Stanisława Drzewieckiego *) oraz nadała:

* Piotrowi Moncarzowi z Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej,

* Piotrowi Dudkowi ze Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii

tytuł „Złoty Inżynier”, przyznawany od 1994 r. w plebiscycie „Przeglądu Technicznego” twórcom techniki o niekwestionowanym dorobku zawodowym i budzących powszechne uznanie dokonaniach m.in. w dziedzinach: konstrukcje, high-tech, ekologia, zarządzanie, jakość.

W Uchwale Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich przyjętej na zakończenie, uczestnicy uznają jego ideę za cenną i wskazują na potrzebę jej kontynuacji, co umożliwi pełne wykorzystanie zasobów wiedzy inżynierów polskich rozsianych po całym świecie.

Opracował:

Janusz M. Kowalski

Federacja SNT-NOT

tel. 602 798 813

*) Piotr S. Drzewiecki (1865-1943). Urodzony w Warszawie. Ukończył ze złotym medalem Instytut Technologiczny w Petersburgu. Współzałożyciel i w latach 1899-1919 prezes Stowarzyszenia Techników w Warszawie. Przyczynił się do rozwoju oświaty i szkolnictwa technicznego. W latach 1918-21 był prezydentem Warszawy. W II RP skoncentrował się na działalności przemysłowej i finansowej, stając się założycielem i członkiem władz wielu przedsiębiorstw i banków. Wiele uwagi poświęcał także problemem organizacji pracy. Aresztowany przez gestapo zmarł w Berlinie.