Aktualności | 2010-09-01
Wyraźne pogorszenie nastrojów konsumenckich

Wyraźne pogorszenie nastrojów konsumenckich

Mimo obaw dotyczących krajowej gospodarki i wzrostu bezrobocia, a także nieco większych obaw o przyszłą sytuację materialną gospodarstw domowych, spodziewany wzrost cen czyni okres przed wprowadzeniem podwyżki VAT bardziej atrakcyjnym, aby kupować dobra trwałego użytku. Wskaźnik skłonności do zakupów pozostał praktycznie na dotychczasowym poziomie w okolicach punktu równowagi wynoszącego 100 pkt. Oznacza to, że udział pesymistów i optymistów jeśli chodzi o nastawienie do zakupu dóbr trwałego użytku w bieżącym okresie równoważy się. Wśród osób zamierzających dokonać w najbliższym czasie zakupu produktów tego typu obserwujemy mniejsze zainteresowanie kredytem bankowym jako formą finansowania tego zakupu (spadek o 9 pkt procentowych do poziomu 12%). Natomiast udział osób preferujących raty wzrósł o 15 pkt procentowych do poziomu 36%.

Źródło: Ipsos