Aktualności | 2010-08-27
Prewencja w budownictwie

Prewencja w budownictwie

Budownictwo w Polsce, o czym mówili prelegenci, charakteryzuje jeden z najwyższych udziałów wypadków śmiertelnych, ciężkich oraz z udziałem młodocianych w ogólnej liczbie wypadków. Adresatami opracowanej strategii są duże firmy budowlane pełniące często funkcje generalnego wykonawcy oraz firmy, gdzie w ostatnich latach odnotowano najwyższe wskaźniki wypadkowości na budowach. Jednym z ważnych celów projektu jest upowszechnienie wśród pracodawców zasady „zero tolerancji” dla nieprzestrzegania przepisów dotyczących bezpiecznej pracy na budowie.

Przedstawiciel brytyjskiej firmy „Bovis Lend Lease” w swoim wystąpieniu podzielił się doświadczeniami dotyczącymi dobrych praktyk w zakresie bhp, jakie firma wdraża na budowie fabryki maszyn i urządzeń ogrodniczych w Mielcu. Podobną tematykę zaprezentował przedstawiciel firmy „Skanska”, która na realizowanych przez siebie budowach w zakresie bhp i dobrych praktyk stosuje dodatkowo zasadę: planujemy, projektujemy, wdrażamy.

W seminarium wzięli udział goście z Głównego Inspektoratu Pracy, kierownictwo OIP w Rzeszowie, przedstawiciele dużych firm budowlanych z województwa podkarpackiego, przedstawiciele organizacji związkowych, reprezentanci małych firm budowlanych, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, szkół o profilu budowlanym, przedstawiciele OHP, członkowie Rady ds. bhp działającej przy OIP w Rzeszowie, przedstawiciele Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Budownictwa, łącznie ok. 80 osób zajmujących się problematyką bhp na budowie.