Aktualności | 2010-08-25
Morskie elektrownie wiatrowe w Polsce

Morskie elektrownie wiatrowe w Polsce

- Poza problemem sieci i braku przepisów jest jeszcze kilka powodów, dla których rynek farm offshore w Polsce rozwija się tak wolno. Jednym z nich jest fakt, że morskie farmy wiatrowe są wznoszone jako sztuczne wyspy, które zgodnie z polskim prawem mogą istnieć tylko przez 5 lat. Proces inwestycyjny natomiast trwa od 7 do 8 lat, a farma offshore działa co najmniej przez 20-25 lat. Aby ułatwić rozwój sektora, utworzono Konsorcjum Polskie Sieci Morskie (PSM), w celu opracowania systemu energetycznego obsługującego farmy wiatrowe w polskiej części Bałtyku. Presja Unii Europejskiej wywierana na Polskę zachęca do inwestowania w odnawialne źródła energii oraz do budowy farm wiatrowych, również morskich. Zgodnie z wyliczeniami Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (EWEA), aby wypełnić zobowiązania UE, Polska będzie musiała zwiększyć swoją moc zainstalowaną w elektrownie wiatrowe z obecnych 1005 MW do 10,000-12,000 MW do 2020 r. Taki wzrost będzie trudny do osiągnięcia bez wysokiej wydajności, którą zapewniają morskie farmy wiatrowe.

Przyjmując optymistyczny scenariusz, można stwierdzić, że jeżeli zostaną wprowadzone niezbędne zmiany legislacyjne oraz nastąpi konieczny rozwój sieci, to pierwszych morskich farm wiatrowych możemy się spodziewać w Polsce w ciągu najbliższych 10 lat.

Źródło: www.wnp.pl