Aktualności | 2010-08-24
Powszechny Spis Rolny 2010

Powszechny Spis Rolny 2010

Powszechny Spis Rolny 2010 będzie pierwszym spisem realizowanym od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w tym samym terminie i w tym samym zakresie tematycznym co w innych państwach członkowskich UE. A dane zebrane podczas spisu dostarczone mają być do Brukseli.

Dane zbierane podczas spisu będą zapisywane bezpośrednio w systemach informatycznych. W znacznym stopniu zostanie wykorzystany internet i wywiad telefoniczny prowadzony przez ankietera, wspomagany programem komputerowym.

Podczas spisu przewiduje się objęcie badaniem ok. 1,8 miliona gospodarstw rolnych. Jest to przedsięwzięcie o ogromnej skali, zaangażowanych w nie będą tysiące rachmistrzów. Zorganizowane będzie na poziomie gmin i województw, tam powstaną biura spisowe.