Aktualności | 2010-08-23
Świadectwo Upoważnionego Przedsiębiorcy dla 3M Poland

Świadectwo Upoważnionego Przedsiębiorcy dla 3M Poland

- będzie rzadziej typowane do kontroli fizycznych i kontroli dokumentów,

- w przypadku wytypowania do kontroli będzie ona przeprowadzana w sposób priorytetowy,

- na wniosek firmy możliwe będzie przeprowadzenie kontroli w miejscu innym niż urząd celny,

- możliwości składania mniejszego zakresu danych w deklaracji przed przywozem lub wywozem towarów,

- w przypadku wytypowania przesyłki do kontroli, na podstawie deklaracji przed przywozem lub wywozem towarów, organy celne mogą o tym wcześniej powiadomić firmę 3M Poland,

- dodatkowo, po zawarciu przez Wspólnotę Europejską odpowiednich porozumień, będzie istniała możliwość korzystania z uznania świadectw i korzyści z nich wynikających w krajach trzecich.

Nasza firma stała się członkiem bardzo elitarnego klubu – mówi Marek Nowotarski , Kierownik ds. celnych i transportu. – W pełnym zakresie takie świadectwo posiada tylko 3M w Hiszpanii, a w zakresie uproszczeń celnych 3M w Niemczech. To dla nas duże wyróżnienie, ale także zobowiązanie, aby nadal utrzymywać tak wysoki standard usług. Dzięki świadectwu AEO ruch naszych towarów po Polsce i innych krajach Unii Europejskiej będzie przebiegał dużo sprawniej.

Dodatkowe informacje o AEO

1 stycznia 2008 r. weszły w życie przepisy unijne umożliwiające funkcjonowanie instytucji Upoważnionego Przedsiębiorcy (AEO) w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych (rozporządzenie (WE) nr 648/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 kwietnia 2005 r. oraz rozporządzenie Komsji (WE) nr 1875/2006 z 18 grudnia 2006 r.). Przepisy zostały ustanowione w celu zrównoważenia nowych zasad kontroli bezpieczeństwa do środków ułatwiających handel z wiarygodnymi przedsiębiorcami. Prawo UE określa mianem AEO każdego uczestnika łańcucha dostaw towarów pozawspólnotowych, który spełnił określone warunki. Warunki te, to nic innego jak szereg kryteriów, które przed przyznaniem tytułu AEO są skrupulatnie weryfikowane przez służby celne. Po ich spełnieniu służby celne UE będą miały pewność, iż przedsiębiorca AEO jest wiarygodnym partnerem i potrafi dbać o bezpieczeństwo łańcucha dostaw.

3M produkuje tysiące innowacyjnych produktów na potrzeby różnych rynków, m.in. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Stosowanie przez firmę ponad 40 odmiennych platform technologicznych – często w połączeniu – umożliwia zapewnienie w szerokim zakresie potrzeb klienta. 3M zatrudnia 74 000 osób na całym świecie i prowadzi działalność w ponad 60 krajach.

3M Poland Sp. z o.o. jest filią koncernu Minnesota Mining and Manufacturing i została założona w Polsce w 1991 roku. Centrala mieści się w Kajetanach k. Warszawy, a biura regionalne w Katowicach i Wrocławiu.