Aktualności | 2010-08-23
Promocja za granicą za unijne pieniądze

Promocja za granicą  za unijne pieniądze

W ramach konkursu wspierane będą projekty dotyczące udziału w programie promocji o charakterze ogólnym, wskazanym przez ministra właściwego ds. gospodarki na liście programów promocji ogólnej, zamieszczonej na stronie internetowej www.mg.gov.pl (wyjazdy na zagraniczne misje i targi). Maksymalna intensywność udzielanej pomocy nie może przekroczyć 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą i kwoty 25 tys. zł na udział w jednym programie promocji o charakterze ogólnym.

Źródło: www.mg.gov.pl