Aktualności | 2010-08-23
Czy warto wdrażać ISO 9001?

Czy warto wdrażać  ISO 9001?

Mimo takiego zróżnicowania, większość firm (87%) wyraziła opinię, że opłaciło się im wdrożyć ISO 9001. Co więcej niemal połowa badanych zadeklarowała bezproblemowy proces wdrażania ISO, a kłopoty zgłosiło jedynie 35% respondentów. Problemy z jakimi borykają się firmy wdrażające ISO to przede wszystkim opór pracowników wobec procesu wdrożenia oraz nadmiar procedur, instrukcji i formularzy. Korzyści, jakie obserwują firmy po wprowadzeniu normy ISO 9001 to przede wszystkim podniesienie prestiżu firmy, usprawnienie obiegu dokumentów, poprawa jakości usług, komunikacji wewnętrznej i kontaktów z kontrahentami biznesowymi. Są również minusy: zwiększenie biurokracji, wzrost kosztów jednostkowych czy zmniejszenie wydajności pracy. Minusy dostrzega jednak tylko 15% respondentów.

Źródło: PressOffice.pl