Aktualności | 2010-08-19
Najbliższe wydarzenia krajowe branży geodezyjnej

Najbliższe wydarzenia krajowe branży geodezyjnej

W programie:

- wystąpienie Głównego Geodety Kraju,

- „Służebność przesyłu i służebność drogowa na bazie doświadczeń z zakresu geodezji dla potrzeb sądownictwa”, ”Parametry techniczne przy uzgadnianiu lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej” - przykłady opracowań dokumentacji technicznej z uwzględnieniem wymagań powiatowych ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - mgr inż. Jerzy Dąbek,

- „Propozycje zmian w zakresie procedury rozgraniczeniowej”, „Księgi wieczyste – doprowadzenie do aktualności w razie ich niezgodności ze stanem rzeczywistym” – dr Magdalena Durzyńska,

- „Operat szacunkowy i czynności biegłego rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniu o zniesienie współwłasności nieruchomości” – mgr inż. Zdzisław Małecki,

- „Geodeta w procesie inwestycji drogowych – podziały oraz nabywanie gruntów pod drogi publiczne” – mgr inż. Zygmunt Bojar,

- „Zastosowanie podatku VAT od wynagrodzenia za czynności biegłego sądowego” – mgr Elżbieta Ulatowska.

VI Konferencja naukowo - techniczna poświęcona funkcjonowaniu nowoczesnych ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej na temat: "Rola Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w budowie polskiej infrastruktury informacji przestrzennej" Wisła – Malinka, 8 – 10 września 2010 r. Organizator: Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Katowicach przy współpracy Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach oraz Geodezyjnej Izby Gospodarczej.

Problematyka konferencji:

- nowe zadania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej związane z zapisami Ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej (IIP),

- wykorzystanie danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tworzeniu polskiej IIP,

- oczekiwania odbiorców informacji przestrzennej,

- aspekty prawne, organizacyjne i finansowe wdrożenia IIP,

- rozwiązania techniczne oraz nowe trendy w geoinformatyce.

Szczegóły dotyczące zgłoszeń znajdują się na stronie:

http://www.sgp.geodezja.org.pl/