Aktualności | 2010-08-18
Boryszew sfinalizował zakup Maflow Polska za 74 mln zł

Boryszew sfinalizował  zakup Maflow Polska za 74 mln zł

Boryszew miał 8,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2010 roku wobec 2,54 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 671,77 mln zł wobec 520,17 mln zł rok wcześniej.

Informacja prasowa Grupy Boryszew SA, 18-08-2010