Aktualności | 2010-08-18
Fakty i mity o kolektorach słonecznych

Fakty i mity o kolektorach słonecznych

Jak skomplikowany jest montaż kolektorów słonecznych zależy w dużej mierze od wybranego miejsca instalacji. Najczęściej jest to montaż pod kątem zapewniającym największy pobór ciepła słonecznego na południowej stronie dachu budynku. Jednak możliwe jest również montowanie na ścianach budynków, a także na gruncie - wówczas kolektory nie powinny bezpośrednio stykać się z podłożem. Z reguły podstawowy zestaw montażowy ze stelażem dołączany jest do kolektorów i w przypadku istniejącego już domu jego zainstalowanie oznacza wywiercenie kilku otworów na dachu, które nie powodują jednak uszkodzeń dachówki. Co ważne, nie są potrzebne żadne specjalne pozwolenia, aby zamontować kolektory, czego obawia się część Polaków (16 proc.).

- Bariery architektoniczne oraz administracyjno-prawne, o których często myślimy przed podjęciem decyzji o zakupie kolektorów w rzeczywistości nie stanowią dużego problemu. Nie trzeba starać się o pozwolenia na instalację kolektorów, nie ma żadnych dodatkowych formalności z tym związanych. Oczywiście wymaga to ingerencji w architekturę istniejącego budynku lub wykonania fundamentu naziemnego, jednak nie są to działania na tyle skomplikowane, by znacznie wpłynęły na pogorszenie wyglądu naszego domu lub ogrodu - uważa mgr Kamil Dolata, ekspert programu "Gaspol kibicuje klimatowi".

Kolektory słoneczne najefektywniej działają latem, kiedy jest najwięcej słonecznych dni. Wówczas mogą one zapewnić zapotrzebowanie na ciepłą wodę nawet w 100%. Ponieważ o ich skuteczności decyduje natężenie promieniowania słonecznego, a w minimalnym stopniu temperatura powietrza, nawet w czasie mroźnej, ale słonecznej zimy z powodzeniem możemy za ich pomocą wspomagać ogrzewanie.

- Prawidłowo dobrany zestaw pozwala przez większą część roku zapewnić odpowiednią do potrzeb całej rodziny ilość ciepłej wody. Oszczędności wynikające z zainstalowania kolektorów mogą przyczynić się do zmniejszenia zużycia tradycyjnych źródeł energii nawet do 70%. Co istotne, zestaw kolektorów najlepiej instalować w połączeniu z innym, tradycyjnym nośnikiem energii np. gazem płynnym, który zapewni nam ciepłą wodę w mniej słoneczne dni - mówi mgr Kamil Dolata, ekspert programu "Gaspol kibicuje klimatowi".

Efektywność kolektorów słonecznych zależy, m.in. od ich powierzchni oraz wielkości zasobnika na ciepłą wodę. Dla czteroosobowej rodziny, zamieszkującej 160-metrowy dom, przeciętna czynna powierzchnia kolektorów wynosi ok. 5,5 m2. Pozwala to w okresie letnim, wiosennym, a także częściowo jesiennym zapewnić od 80 do 90% zapotrzebowania na wodę. Prawidłowo działające kolektory pozwalają dziennie ogrzać nawet 200 litrów wody do temperatury ok. 60 oC. Co ważne, aby kolektory były sprawne przez długie lata konieczna jest ich odpowiednia konserwacja i regularna - co dwa lata - wymiana płynu solarnego glikolu.

Ponadto w Polsce istnieje podział na strefy klimatyczne i w zależności od zamieszkiwanego regionu użytkowanie kolektorów może być bardziej lub mniej efektywne. Największe korzyści z instalacji zestawu solarnego będą mieli mieszkańcy wschodniej, centralnej oraz południowej Polski, gdzie średnie roczne nasłonecznienie jest większe niż w pozostałych częściach kraju. Zastanawiając się nad zakupem kolektorów słonecznych należy wziąć pod uwagę wiele czynników, które przyczyniają się do ich efektywnego działania.

Jest to rozwiązanie przyjazne środowisku i człowiekowi, które pozwala dbać o zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery oraz znacznie ograniczyć wydatki na energię. Koszt instalacji zestawu zwraca się już po ok. 5 latach.

Celem Ogólnopolskiego Programu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczności Lokalnych "Gaspol kibicuje klimatowi" jest edukacja polskiego społeczeństwa na temat wykorzystania nowoczesnych rozwiązań energetycznych i ich roli w redukcji emisji szkodliwych gazów CO2 do atmosfery. Zadaniem programu jest również aktywizowanie gmin, powiatów i społeczności lokalnych do podejmowania inicjatyw proekologicznych jako istotnych dla zrównoważonego rozwoju poszczególnych regionów. Program jest realizowany pod patronatem Ministerstwa Gospodarki. Jego inicjatorem jest firma Gaspol, dystrybutor gazu płynnego w Polsce, działający na rynku gazu w 3 segmentach: gaz w zbiornikach (luz), gaz w butlach, autogaz.

Źródło:wnp.pl