Aktualności | 2010-08-12
Jakość handlowa świeżych owoców i warzyw

Jakość handlowa świeżych owoców i warzyw

Kontrola skoncentrowana była przede wszystkim na gatunkach warzyw objętych wymaganiami ogólnej nory handlowej, (GMS) w tym na warzywach korzeniowych, cebuli i kapuście głowiastej (37% wszystkich skontrolowanych partii). Zakres kontroli obejmował ponadto istotne w handlu międzynarodowym gatunki owoców, podlegających szczegółowym normom handlowym (SMS), w tym owoce cytrusowe (26% wszystkich skontrolowanych partii), owoce kiwi oraz winogrona (14% wszystkich skontrolowanych partii).

Najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w zakresie znakowania. W przypadku produktów SMS, najczęściej kwestionowano brak informacji o klasie jakości, kraju pochodzenia oraz nazwie odmiany (umieszczenie tej informacji jest wymogiem obowiązkowym min. dla jabłek i owoców cytrusowych). W przypadku produktów GMS najwięcej niezgodności w zakresie znakowania dotyczyło braku kraju pochodzenia na opakowaniu lub zawieszce w pobliżu produktu oraz podania klasy jakości, pomimo braku deklaracji normy EKG/ONZ dla danego gatunku.

Należy podkreślić, iż znacznie mniej nieprawidłowości stwierdzono w odniesieniu do produktów objętych normami szczegółowymi (20% liczby partii) niż produktów objętych normą ogólną (27% liczby partii). Obserwowana sytuacja wskazuje na to, iż przedsiębiorcy nie dostosowali się jeszcze do nowych przepisów w zakresie jakości handlowej świeżych owoców i warzyw.

W odniesieniu do pozostałych wyróżników jakości handlowej (tj. wymagań minimalnych, wymagań dotyczących klas jakości, prezentacji, wielkości), więcej nieprawidłowości stwierdzono w odniesieniu do produktów SMS (4% liczby partii) niż w przypadku produktów GMS (1% liczby partii), co wynika z restrykcyjności wymagań określonych w szczegółowych normach handlowych.

Analizując wyniki kontroli jakości handlowej świeżych owoców i warzyw przeprowadzonych od czasu reformy przepisów na rynku owoców i warzyw (od 1 lipca 2009 roku), należy podkreślić, że jakość handlowa produktów objętych wymaganiami szczegółowych norm handlowych jak i ogólnej normy handlowej utrzymuje się na podobnym poziomie. W odniesieniu do norm szczegółowych można zaobserwować poprawę jakości. Jakość handlowa produktów objętych ogólną normą handlową uległa pogorszeniu.

Źródło IJHARS