Aktualności | 2010-08-06
Koszty eksploatacji elektrowni jądrowych niższe niż węglowych?

Koszty eksploatacji elektrowni jądrowych niższe niż węglowych?

Prof. Strupczewski dodaje do tego także opłaty za emisję, które przy stawce 39 euro za tonę CO2 wyniosą 248 mln euro rocznie. Razem koszt węgla i emisji CO2 wyniesie 413 mln euro rocznie. W lipcu i sierpniu 2010 r. cena tony CO2 wahała się w granicach 15-13 euro, a więc ponad połowę mniej niż w wyliczeniach prof. Strupczewskiego, choć trzeba pamiętać, że przedstawiciele Komisji Europejskiej mówią, że docelowo cena tony CO2 powinna wynosić ok. 39 euro.

Andrzej Strupczewski przekonuje, że koszty paliwa dla elektrowni jądrowej o mocy 1000 MWe, produkującej rocznie 8 TWh, wynoszą ok. 56 mln euro rocznie.

Z opracowania przygotowanego przez Agencję Rynku Energii za zamówienie Ministerstwa Gospodarki, w którym porównano koszty wytwarzania energii w elektrowniach jądrowych, węglowych, gazowych i OZE wynika, że elektrownie jądrowe będą tańsze w eksploatacji od innych źródeł energii. Prognozy ARE dotyczą lat 2020, 2030 i 2050. Z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że pierwszy blok jądrowy w roku 2020 w Polsce nie zostanie uruchomiony, nastąpi to kilka lat później. Dlatego warto skupić się na prognozach ARE na rok 2030.

Z raportu wynika, że dla źródeł pracujących w typowych warunkach systemowych wyraźnie zaznacza się przewaga konkurencyjna elektrowni jądrowych w stosunku do elektrowni cieplnych na paliwo organiczne. Konkurencyjność elektrowni jądrowych wzrasta wskutek rosnących kosztów paliw, uprawnień do emisji CO2 oraz instalacji CCS (o ile uda się zastosować tę technologię w skali przemysłowej).

Źródło: wnp.pl