Aktualności | 2010-07-30
Stopniowa poprawa nastrojów

Stopniowa poprawa nastrojów

W ostatnim miesiącu wyraźnie poprawiły się oceny klimatu gospodarczego – wzrost o 5 pkt do 90,8 pkt. Polacy lepiej oceniają zmiany gospodarcze w ostatnim roku. Warto odnotować również większe nadzieje na poprawę sytuacji gospodarczej naszego kraju. Konsumenci patrzą z większym zaufaniem na rynek pracy: 30% Polaków spodziewa się wzrostu bezrobocia w przyszłości, 12% przewiduje jego spadek, pozostali nie oczekują zmian.

Na tle poprawiających się nastrojów dotyczących gospodarki, mogą zaskakiwać niewielkie zmiany skłonności do zakupów. Od początku roku zmiany wskaźnika są symboliczne, z tendencją do pełzającego wzrostu. Obecnie wskaźnik skłonności do zakupów jest na poziomie równowagi pomiędzy optymistami i pesymistami, tj. 100,7 pkt. Mając na uwadze coraz lepsze oceny sytuacji materialnej, trzeba zauważyć, że Polacy są stosunkowo ostrożni, jeśli chodzi o zakupy dóbr trwałego użytku.

Źródło: Ipsos