Aktualności | 2010-07-27
Prace nad nową ustawą o odpadach

Prace nad nową ustawą o odpadach

Celem zmian jest wdrożenie dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylić niektóre dyrektywy, przedłożone przez ministra środowiska.

Nowa ustawa ma zmienić także zasady postępowania ze śmieciami. Chodzi głównie o ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów, zmniejszanie ich negatywnego wpływu na środowisko. Jednym z instrumentów, który ma w tym pomóc będą wysokie opłaty za składowanie. Zgodnie z założeniami górna stawka opłaty za umieszczenie 1 Mg odpadów na składowisku wyniesie 400 zł. Opłata będzie poddawana corocznej waloryzacji o wskaźnik inflacji. Takie rozwiązanie przyczyni się do zmniejszenia odpadów poddawanych procesowi składowania.

Przewiduje się, że większość przepisów powinna zacząć obowiązywać od połowy grudnia 2010 r.

Źródło: www.samorzad.pap.pl