Aktualności | 2010-07-26
Tkaniny z nanocząsteczkami srebra

Tkaniny z nanocząsteczkami srebra

Opracowała: Joanna Michalska