Aktualności | 2010-07-20
Konferencja Użytkowników ASG-EUPOS już w październiku

Konferencja Użytkowników ASG-EUPOS już w październiku

Tematyka konferencji obejmować będzie zastosowania systemów GNSS oraz systemu ASG-EUPOS, zarówno w geodezji, jak i w innych dziedzinach: m. in. rolnictwie, leśnictwie, wspomaganiu służb publicznych. Zostaną również przedstawione przepisy prawne i techniczne. Program konferencji podzielony został na dwa główne bloki: obrady plenarne oraz sesje warsztatowe. W programie przewidziano bloki dyskusyjne, podczas których użytkownicy systemu będą mogli podzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi pracy z ASG-EUPOS, a także przekazać swoje uwagi administratorom systemu. Odbędą się również prezentacje najnowszych instrumentów i metod pomiarowych. W trakcie konferencji będzie również możliwe skorzystanie z pomocy technicznej administratorów systemu ASG-EUPOS.

Wszelkie osoby zainteresowane przygotowaniem wystąpienia w sesji plenarnej lub warsztatowej, obejmujące tematykę poszczególnych sesji proszone są o zgłaszanie propozycji referatów do dnia 15 sierpnia 2010 r. Po tym terminie wybrana zostanie ograniczona liczba referatów do przedstawienia podczas konferencji. Autorzy wybranych do wygłoszenia referatów zostaną powiadomieni o wyborze do dnia 22 sierpnia 2010 r.

Aby wziąć udział w konferencji należy w pierwszej kolejności dokonać rejestracji on-line, wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej www.asgeupos.pl/konferencja.

Termin zgłoszeń uczestników konferencji mija 10 października 2010 r. Przy zgłoszeniu do dnia 31 sierpnia 2010 r. obowiązuje opłata promocyjna.

Więcej szczegółów na stronie konferencji: http://www.asgeupos.pl/konferencja/

Wielofunkcyjny system precyzyjnego wyznaczania pozycji ASG-EUPOS został zrealizowany przy wykorzystaniu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO-WKP). Udostępnienie systemu ASG-EUPOS dla użytkowników nastąpiło 2 czerwca 2008 r. W ramach projektu zrealizowana została instalacja 75 nowych stacji referencyjnych, 2 centrów zarządzających oraz dostawa 65 mobilnych odbiorników GNSS.

System składa się z czterech segmentów: segmentu kosmicznego, segmentu stacji referencyjnych, segmentu zarządzania oraz segmentu użytkowników. Rolą segmentu stacji referencyjnych, który składa się z równomiernie rozłożonych na obszarze Polski i państw sąsiadujących - stacji referencyjnych GNSS, jest zbieranie danych obserwacyjnych do satelitów GNSS i przekazywanie ich w czasie rzeczywistym do Centrum Obliczeniowego. Stacje referencyjne wysyłają w sposób ciągły swoje obserwacje GNSS prosto do Centrum Zarządzającego za pomocą łącz teleinformatycznych. Na podstawie tych obserwacji wyliczane są poprawki RTK/DGNSS, które następnie zostają udostępnione dla użytkowników systemu. Bezpośrednio z Centrum Zarządzającego użytkownik może pobrać pliki obserwacyjne z poszczególnych stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS lub przesłać własne pliki obserwacyjne w celu uzyskania precyzyjnej pozycji mierzonych szczegółów terenowych. Poza zapewnieniem usług związanych z wyznaczaniem pozycji Centrum Zarządzające pełni funkcję związaną z konserwacją państwowego układu odniesienia. Cotygodniowe wyliczenie współrzędnych stacji referencyjnych pozwala na bieżącą kontrolę stałości stacji, które definiują ten układ. Dzięki ciągłej dostępności na obszarze całej Polski oferowanych serwisów, użytkownik, który zdecyduje się na korzystanie z systemu ASG-EUPOS, dysponuje możliwością precyzyjnego określenia swojej pozycji niezależnie od miejsca i czasu.

Źródło: http://www.asgeupos.pl/