Aktualności | 2010-07-16
PKM DUDA sprzedaje ukraińskie farmy

PKM DUDA sprzedaje ukraińskie farmy

Wykonanie umowy ramowej wiąże się z zawarciem przez ukraińskie spółki z Grupy PKM DUDA, na przestrzeni roku od jej podpisania, szeregu umów dotyczących poszczególnych składników majątku. Łączna wartość transakcji wynieść ma maksymalnie 3 504 000 dolarów brutto.