Aktualności | 2010-07-13
Samorządy do kąta - ZPP w sprawie propozycji GGK

Samorządy do kąta - ZPP w sprawie propozycji GGK

Marek Wójcik twierdzi, że projekt utworzenia rządowej agencji, która miałaby zająć się administrowaniem zasobem geodezyjnym jest projektem szkodliwym dla funkcjonowania polskiej administracji (nie tylko geodezyjnej), skrajnie rozbieżnym z założeniami dotyczącymi decentralizacji zadań i finansów publicznych. Redaktor Naczelny Serwisu uważa, że nie ma innego sposobu na zbudowanie zasobu geodezyjnego, jak poprzez zdecentralizowaną strukturę, prowadzoną przy pomocy samorządów terytorialnych oraz „uprasza Głównego Geodetę Kraju o odstąpienie od tego złego pomysłu.”

Pełna treść artykułu dostępna jest na stronie:

http://www.jst.org.pl/eog/files/library/lib_Nr_237_12_lipca_2010.pdf

Propozycja utworzenia rządowej instytucji odpowiedzialnej za prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz inne propozycje, dotyczące zmian w prawie geodezyjnym - zostały zaprezentowane przez Głównego Geodetę Kraju Jolantę Orlińską w Elblągu podczas Konferencji poświęconej Ośrodkom Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (22-23 kwietnia b. r.). Szczegółowa relacja z tej konferencji ukaże się w lipcowym numerze „Przeglądu Geodezyjnego”.