Wyniki 11-20 spośród 23 dla zapytania: authorDesc:"Bronisław Wesołowski"

Jaka przyszłość czeka polską gospodarkę żywnościową? DOI:


  Panuje ogólne przekonanie o dynamicznym rozwoju polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Tymczasem udział rolnictwa w tworzeniu PKB naszego kraju systematycznie się obniża. W latach 2001-2003 wyniósł 4,6%, obecnie spadł do ok. 3,7%. Równocześnie w ciągu ostatnich 10 lat, sektor rolny w cenach stałych wzrósł o około 17%, czyli trzykrotnie wolniej niż cała gospodarka (wzrost o ponad 52%). To negatywne zjawisko ma miejsce, pomimo znacznego napływu środków unijnych do tego działu gospodarki. Wzrost eksportu oraz saldo obrotów handlowych produktami rolno-spożywczymi uzyskano dzięki napływowi znacznych środków unijnych oraz otwarciu rynku zbytu UE dla naszego kraju. Indeks cen żywności i napojów bezalkoholowych (wg Unii Europejskiej) wynosi w Polsce 61, przez co zajmujemy ostatnie, 28. miejsce, za Bułgarią i Rumunią (wskaźnik 69) w porównaniu do Danii (wskaźnik 140), co świadczy o uzyskiwaniu najniższych cen jednostkowych z eksportu żywności. Trzeba sobie zadać pytanie, czy osiągane wyniki eksportowe przekładają się na rzeczywisty dochód tego działu gospodarki. Moim zdaniem budżet Polski dofinansowuje go przy uwzględnieniu napływu środków unijnych. Do tego dochodzą takie zjawiska jak: zwrot należnego podatku VAT, wycofywanego z naszego budżetu przez firm[...]

Jaka przyszłość czeka polską gospodarkę żywnościową? DOI:


  Panuje ogólne przekonanie o dynamicznym rozwoju polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Tymczasem udział rolnictwa w tworzeniu PKB naszego kraju systematycznie się obniża. W latach 2001-2003 wyniósł 4,6%, obecnie spadł do ok. 3,7%. Równocześnie w ciągu ostatnich 10 lat, sektor rolny (w cenach stałych) wzrósł o około 17%, czyli trzykrotnie wolniej niż cała gospodarka (wzrost o ponad 52%). To negatywne zjawisko ma miejsce pomimo znacznego napływu środków unijnych do tego działu gospodarki. Wzrost eksportu oraz saldo obrotów handlowych produktami rolno-spożywczymi uzyskano dzięki napływowi znacznych środków unijnych oraz otwarciu rynku zbytu UE dla naszego kraju. Indeks cen żywności i napojów bezalkoholowych (wg Unii Europejskiej) wynosi w Polsce 61, przez co zajmujemy ostatnie, 28. miejsce, za Bułgarią i Rumunią (wskaźnik 69) w porównaniu do Danii (wskaźnik 140), co świadczy o uzyskiwaniu najniższych cen jednostkowych z eksportu żywności. Trzeba sobie zadać pytanie czy osiągane wyniki eksportowe przekładają się na rzeczywisty dochód tego działu gospodarki. Moim zdaniem budżet Polski dofinansowuje go przy uwzględnieniu napływu środków unijnych. Do tego dochodzą takie zjawiska jak: zwrot należnego podatku VAT, wycofywanego z naszego budżetu przez firmy eksportujące, umowy śmieciowe, czy tania siła robocza napływająca m.in. z[...]

Przyszłość polskiej gospodarki żywnościowej - jaka? DOI:


  Panuje ogólne przekonanie o dynamicznym rozwoju polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Tymczasem udział rolnictwa w tworzeniu PKB naszego kraju systematycznie się obniża. W latach 2001-2003 wyniósł on 4,6%. Obecnie spadł do ok. 3,7%. Równocześnie w okresie ostatnich 10 lat, w cenach stałych sektor rolny wzrósł o około 17%, wobec całej gospodarki o ponad 52%, a więc trzykrotnie wolniej. To negatywne zjawisko odbywa się pomimo znacznego napływu środków unijnych do tego działu gospodarki.Wzrost eksportu oraz saldo obrotów handlowych produktami rolno- -spożywczymi uzyskano praktycznie dzięki napływowi znacznych środków unijnych oraz otwarciu rynku zbytu UE dla Polski. Indeks cen żywności i napojów bezalkoholowych według Unii Europejskiej w Polsce wynosi 61, przez co Polska zajmuje ostatnie - 28 miejsce, za Bułgarią i Rumunią (wskaźnik 69) w porównaniu z Danią (wskaźnik 140), co świadczy o uzyskiwaniu najniższych cen jednostkowych z eksportu żywności przez nasz kraj. Trzeba sobie zadać pytanie, czy osiągane wyniki eksportowe przekładają się na rzeczywisty dochód tego działu gospodarki. Moim zdaniem budżet Polski dofinansowuje ten dział gospodarki, przy uwzględnieniu napływu środków unijnych. Do tego dochodzą takie zjawiska, jak zwrot należnego VAT-u wycofywanego z naszego budżetu przez firmy eksportujące, umowy śmieciowe czy tania siła robocza napływająca m.in. z Ukrainy. Następny problem to działania promocyjne polskiej żywności, faktycznie finansowane przez polskich podatników. Przykładowo zeszłoroczny udział Polski w EXPO we Włoszech to koszt kilkadziesiąt milionów euro. Temat przewodni - jabłka, jako polski produkt narodowy najlepszy na świecie. Fakty - 2013 rok najbardziej korzystny dla polskich jabłek w zakresie wielkości i jakości produkcji. C[...]

Podsumowanie pracowitego 2017 roku! DOI:


  Władze Naczelne Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego w dniu 10 stycznia podsumowały działalność w 2017 r. Rada Krajowa przeanalizowała i przedłożyła informację Krajowemu Zgromadzeniu Delegatów z działalności Zarządu Głównego SITSpoż. Dotyczyła ona m.in.: dobrej, stałej współpracy z wieloma instytucjami państwowymi odpowiedzialnymi za branżę rolno-spożywczą; opracowania oraz złożenia do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa projektów promujących zdrowotność niektórych wyrobów spożywczych; działalności Rady Naukowej przy Radzie Promocji Żywno[...]

Podsumowanie pracowitego 2017 roku! DOI:


  Władze Naczelne Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego w dniu 10 stycznia 2018 r. podsumowały działalność w 2017 r. Rada Krajowa przeanalizowała i przedłożyła informację Krajowemu Zgromadzeniu Delegatów z działalności Zarządu Głównego SITSpoż. w 2017 roku. Informacja zawierała m.in. takie zagadnienia i elementy, jak: - Dobra stała współpraca z wieloma instytucjami państwowymi odpowiedzialnymi za branżę rolno-spożywczą. - Opracowanie oraz złożenie do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa projektów promujących zdrowotność niektórych wyrobów spożywczych. - Działalność Rady[...]

Podsumowanie pracowitego 2017 roku! DOI:

Czytaj za darmo! »

Władze Naczelne Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego 10 stycznia 2018 r. podsumowały działalność w 2017 r. Rada Krajowa przeanalizowała i przedłożyła Krajowemu Zgromadzeniu Delegatów informację o działalności Zarządu Głównego SITSpoż. w 2017 r. Główne zadania zrealizowane w ramach ubiegłorocznej działalności to: ??dobra stała współpraca z wieloma instytucjami państwowymi odpowiedzialnymi za branżę rolno-spożywczą; ??opracowanie oraz złożenie projektów do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa projektów promujących zdrowotność niektórych wyrobów spożywczych; ??działalność Rady Naukowej przy [...]

Podsumowanie pracowitego 2017 roku! DOI:

Czytaj za darmo! »

Władze Naczelne Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego w dniu 10 stycznia podsumowały działalność w 2017 r. Rada Krajowa przeanalizowała i przedłożyła informację Krajowemu Zgromadzeniu Delegatów z działalności Zarządu Głównego SITSpoż. Dotyczyła ona m.in.: dobrej, stałej współpracy z wieloma instytucjami państwowymi odpowiedzialnymi za branżę rolno- -spożywczą; opracowania oraz złożenia do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa projektów promujących zdrowotność niektórych wyrobów spożywczych; działalności Rady Naukowej przy Radzie Promocji Żyw[...]

Pracowity rok DOI:

Czytaj za darmo! »

Informacja zawierała m.in. takie zagadnienia i elementy, jak: - Dobra, stała współpraca z wieloma instytucjami państwowymi odpowiedzialnymi za branżę rolno-spożywczą - Opracowanie oraz złożenie projektów do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa projektów promujących zdrowotność niektórych wyrobów spożywczych - Działalność Rady Naukowej przy Radzie Promocji Żywności Prozdrowotnej działającej przy SITSpoż. Rejestracja logo oraz nazwy w Urzędzie Patentowym. - Opatentowanie technologii wyrobu z ciasta drożdżowego bez dodatku cukru spożywczego w postaci sacharozy, za[...]

Żegnaj Mistrzu! DOI:

Czytaj za darmo! »

Włodzimierz Gieryszewski urodził się w 1932 r. w Mławie. Dziadek Ignacy był piekarzem i od małego wpajał wnukowi miłość do zawodu. Ten jednak, mając 15 lat, wybrał zawód cukiernika. Od 1948 r. był uczniem w cukierniach warszawskich, m.in. u Jana Gajewskiego. W 1962 r., już jako mistrz cukiernictwa, otworzył własną pracownię cukierniczą przy dawnej ulicy Świerczewskiego (obecn[...]

PRACOWITY 2018 ROK Posiedzenie Rady Krajowej oraz Krajowego Zgromadzenia Delegatów SITSpoż DOI:

Czytaj za darmo! »

Podczas posiedzenia Rady Krajowej oraz Krajowego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia zapoznano się z działalnością Zarządu Głównego w 2018 roku. Działalność ta koncentrowała się głównie na reprezentowaniu interesów zrzeszonych członków. Ważny cel to przede wszystkim podtrzymanie więzi środowiskowej inżynierów i techników branży spożywczej. Zarząd Główny zorganizował także konferencje naukowo-techniczne oraz wystawy specjalistyczne. Powyższe imprezy były okazją do spotkań i dyskusji osób, którym zawodowo bliskie są problemy branży rolno-spożywczej. Zorganizowano także kursy i seminaria doskonalące wiedzę z przetwórstwa rolno-spożywczego i ustawodawstwa związanego z branżą żywnościową. Członkowie Stowarzyszenia i przedstawiciele władz brali udział w pracach różnych rad i komitetów związanych z przemysłem spożywczym i środowiskiem inżynierskim: w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, w Komitetach Naukowo-Technicznych przy FSNT-NOT, w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, w Departamencie Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej w Mini[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »