Wyniki 11-13 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew Janusz Ambrożewski"

Budowa zbiornika wodnego Sulejów


  W tym roku obchodzimy 40-lecie zbiornika wodnego Sulejów na Pilicy, zbudowanego w latach 1969-1973. W artykule przedstawiono podstawowe parametry zbiornika i główne problemy jego realizacji, ilustrując je rysunkami i nielicznymi fotografiami. Załącznikiem do tego artykułu jest fotoreportaż z budowy zbiornika. Motywem do powstania zbiornika na Pilicy było stwierdzenie, że zbudowane wcześniej ujęcie wody na Pilicy w Brzostówce, wraz z rurociągami Tomaszów- Łódź i systemem podziemnych ujęć wody w Łodzi, nie mogły już zapewnić należytego zaopatrzenia w wodę miasta rozwijającego się burzliwie od XIX wieku, szczególnie zaś w latach siedemdziesiątych minionego stulecia. Z dzisiejszego punktu widzenia, wobec ograniczenia przemysłu tego miasta, a także spowolnienia jego rozwoju, nie jest to już takie oczywiste. Ale podobne ograniczenia obserwuje się również w innych regionach Polski - na przykład na Górnym Śląsku, dla którego budowano zbiornik wodny Świnna Poręba. Jednak pozostają w każdym takim wypadku funkcje zbiornika zapewniające poniżej przekroju piętrzenia: regulację przepływów, ochronę przeciwpowodziową i zapobieganie suszy, hodowlę ryb w wodach zbiornika oraz wykorzystanie energetyczne powstałego spa- Tabela I Charakterystyka Jednostka Wielkość Przepływy Q min m3/s 3,9 Q śr. roczne m3/s 26,9 Q 50% m3/s 150 Q 1% m3/s 560 Q 0,1% m3/s 793 Pojemność zbiornika Całkowita mln m3 75 (109) Powodziowa mln m3 10 (10) * Użyteczna mln m3 61(95) Martwa mln m3 14 (14) Spad Maksymalny m 10,5 (11,9) Minimalny m 5,6 (5,6) Powierzchnia zalewu Maksymalna ha 2380 (2630) Minimalna ha 630 Gospodarka wodna Przepływ gwarantowany m3/s 13,9 Biologiczny m3/s 9,3 Pobór wody do elektrowni m3/s 9,3-48 Zapora ziemna Długość m 1200 Wysokość m 16 Szerokość w koronie m 10 Nachylenie skarp odwodna odpowietrzna 1: 2,75 1: 2,5 Materiał na nasyp γϕ k (cm/s) D 60/D 10 1,6 t/m3 34,5-35,50 1,1-8,3×10-2 2-3 Uszczelni[...]

« Poprzednia strona  Strona 2