Wyniki 11-20 spośród 114 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Budzyński"

Nagrody Ministra Budownictwa

Czytaj za darmo! »

13 listopada 2006 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród Ministra Budownictwa laureatom 51. edycji konkursu na wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury, budownictwa, planowania przestrzennego, urbanistyki oraz geodezji i kartografii. To coroczne spotkanie środowisk związanych z budownictwem lub pracujących na jego rzecz stanowiło możliwość podsumowania osiągnięć z ostatniego [...]

Geodeci w Sejmie. Seminarium nt. "Rola geodezji i kartografii jako służby informacyjnej współczesnego państwa"

Czytaj za darmo! »

7 marca br. w Sali Kolumnowej Sejmu odbyło się seminarium nt. "Rola geodezji i kartografii jako służby informacyjnej współczesnego państwa". Spotkanie, zorganizowane przez Klub Parlamentarny PiS, spotkało się z ogromnym zainteresowaniem ze strony środowiska geodezyjnego. Ponad 200 geodetów reprezentujących administrację, wykonawstwo oraz naukę zapoznało się z zamierzeniami rządu dotyczącymi [...]

IX Konferencja Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej a Krajowa Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Czytaj za darmo! »

W dniach 19-20 kwietnia br. w Elblągu odbyła się, już po raz dziewiąty, konferencja poświęcona Ośrodkom Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Tegoroczna konferencja była zatytułowana "ODGiK a Krajowa Infrastruktura Informacji Przestrzennej" i jak co roku była zorganizowana przez Prezydenta Miasta Elbląga i Koło Zakładowe SGP przy OPEGIEKA w Elblągu, pod patronatem Głównego Geodety Kraj[...]

XV Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Geodezyjnej Izby Gospodarczej

Czytaj za darmo! »

W dniach 22-23 czerwca br. w Warszawie odbyło się XV Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Geodezyjnej Izby Gospodarczej. Kilkudziesięciu członków GIG debatowało nad aktualnymi problemami dotyczącymi geodezji. W pierwszym dniu spotkania uczestniczyli i głos zabierali również zaproszeni goście, przedstawiciele administracji geodezyjnej: Główny Geodeta Kraju - Wiesław Potrapeluk i Geodeta [...]

Bogactwo i różnorodność GIS-u GIS Odyssey 2007

Czytaj za darmo! »

W dniach 3-7 września br. odbyła się w Šibeniku w Chorwacji, na wybrzeżu Adriatyku, XI już Międzynarodowa Konferencja z cyklu "GIS Odyssey". Konferencja ta jest miejscem wymiany doświadczeń w zakresie budowy systemów informacji przestrzennej, jak i ich wykorzystywania dla wielu potrzeb gospodarki, nauki i społeczeństwa. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Chorwacji, Czech, Polski or[...]

Harmonizacja baz danych georeferencyjnych

Czytaj za darmo! »

W dniach 8-9 grudnia 2008 r. odbyła się w Warszawie konferencja nt. "Harmonizacja baz danych georeferencyjnych", zorganizowana przez Głównego Geodetę Kraju, Samorząd Województwa Mazowieckiego, Prezydenta Miasta Płocka oraz Starostę Powiatu Piaseczyńskiego. Była ona realizowana w ramach projektu "Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną". Projekt ten, współfinansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jest wspomagany merytorycznie ze strony The Norwegian Mapping and Cadastre Authority (Norweskiego Urzędu Kartografii i Katastru). Tematyka konferencji dedykowana była pracom projek[...]

Dziesięciolecie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej

Czytaj za darmo! »

9 lutego 2009 r. w Warszawie odbyło się spotkanie z okazji jubileuszu 10-lecia Komisji Odpowiedzialności Zawodowej. Komisja ta jest organem oceniającym sposób wykonywania czynności zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami. Komisja Odpowiedzialności Zawodowej ocenia przestrzeganie przez osoby uprawnione przepisów prawa, standardów zawodowych i zasad etyki zawodowej. W ciągu 10 lat prowadziła ona ponad tysiąc postępowań związanych z odpowiedzialnością zawodową osób uprawnionych, spotykając się na ponad półtora tysiącach posiedzeń. Komisja Odpowiedzialności Zawodowej wpłynęła istotnie na jakość wykonywania zawodów związanych z gospodarką nieruchomościami, a także na wzrost prestiżu i zaufania społecznego wobec o[...]

Młodzież geodezyjna z południowo-wschodniej Polski najl

Czytaj za darmo! »

W dniach 8-10 kwietnia w Lublinie odbyła się XXXII Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. Jej organizatorami byli: Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Państwowa Szkoła Budownictwa i Geodezji w Lublinie. W konkursie tym uczestniczyło 87 najlepszych uczniów z 29 geodezyjnych szkół ponadgimnazjalnych, kształcących w zawodzie technik geodeta, którzy z sukcesem przeszli etap szkolny olimpiady. Rywalizacja w konkursie indywidualnym rozpoczęła się od etapu okręgowego, podczas którego uczestnicy rozwiązywali testy i zadania pisemne. Uzyskane wyniki zdecydowały o zakwalifikowaniu się 10 najlepszych osób do etapu centralnego, który odbył się w sobotę, 10 kwietnia.[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »