Wyniki 11-18 spośród 18 dla zapytania: authorDesc:"Maria Joanna Przegalińska"

Polski rynek piwa - trzeci w Europie, dziewiąty w świecie

Czytaj za darmo! »

Polska w ostatnich dwudziestu latach dokonała wielkiego skoku w produkcji i sprzedaży piwa, notując 250% wzrostu. O ile w 1995 r. konsumpcja wynosiła średnio ok. 40 l na osobę rocznie, to w 2013 r. było to niemal 100 l na osobę (rys.). Jesteśmy obecnie trzecim producentem piwa w Europie (po Niemczech i Wielkiej Brytanii) oraz dziewiątym w świecie. Rynek staje się nasycony, dalsze zwiększenie konsumpcji piwa wydaje się trudne i wymaga wielu zabiegów, by przekonać do niego konsumentów. Dlatego tak dużo [...]

Jubileusz Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych 25 lat doświadczeń TRSK przykładem jak w Polsce osiągnąć wielki sukces DOI:

Czytaj za darmo! »

W Polsce w ostatnim ćwierćwieczu dokonała się rewolucja sadownicza, dzięki działalności Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych pod kierownictwem prof. dr. hab. Eberharda Makosza. Rewolucja ta spowodowała, że w produkcji jabłek Polska stała się potęgą - zajmuje pierwsze miejsce w Europie i trzecie w świecie, jest też od 2 lat światowym liderem w eksporcie jabłek. Zasługi TRSK w tej dziedzinie są skutkiem realizacji wizji i strategii wyznaczonej przez Profesora, wybitnego ucznia prof. Szczepana Pieniążka i godnego kontynuatora Jego dzieła. A nie była to łatwa droga - nie wszyscy akceptowali tę strategię, ale prof. E. Makosz nie zważał na krytykę i przeciwności losu; głęboko przekonany o słuszności tej drogi potrafił do niej pozyskać grono sadowników zapaleńców, którzy Profesorowi zaufali, wsparli Go i wspierają do dziś. Na uroczystość 25-lecia, która odbyła się 21 listopada ub.r. w Mszczonowie, przybyli, oprócz licznego grona członków TRS[...]

XVIII Międzynarodowe Sympozjum KUPS. Cz. 1 DOI:

Czytaj za darmo! »

10 lat polskiej branży sokowniczej w UE - to temat przewodni tegorocznego Sympozjum Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków, które odbyło się w dniach 20-22.05 w Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach. Sympozjum objął honorowym patronatem Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki. Doroczne sympozja KUPS stały się głównym w roku wydarzeniem branży sokowniczej, bowiem podczas nich odbywają się najważniejsze dyskusje o sytuacji branży, o aktualnej sytuacji rynkowej, o sposobach zaradzenia problemom, o czekających branże wyzwaniach i kierunkach rozwoju. Wysoka frekwencja - ok. 200 osób świadczy o randze tego wydarzenia. Uczestnikami Sympozjum byli producenci soków pitnych, soków zagęszczonych, przedstawiciele nauki polskiej, firm współpracujących z przetwórstwem, a także mediów. Obecna była reprezentacja MRiRW, GIJHARS i IERiGŻ oraz ARR. Goście zagraniczni przybyli z Austrii, Belgii, Francji, Indii, Maroka, Niemiec i Turcji. XVIII Sympozjum było okazją do podsumowania 10-letniej obecności branży na wspólnym rynku pod kątem sukcesów i zagrożeń oraz nowych szans, a jubileusz ten przypadł na sezon obfitujący w wyzwania z powodu embarga Rosji (od 1.08.2014 r.) na unijne owoce i warzywa. Dużym i pilnym wyzwaniem dla branży jest skuteczna edukacja - podniesienie świadomości konsumentów czym są soki, bowiem jak wynika z przeprowadzonych badań, zdecydowana większość respondentów ma fałszywą opinię o sokach, jako o produktach zawierających różne sztuczne dodatki. Na bogaty program Sympozjum złożyły się 23 prezentacje i trzy panele dyskusyjne. Całość została podzielona na 3 bloki tematyczne. Rynek soków i baza surowcowa do produkcji Prezes KUPS Julian Pawlak, nawiązując do tematyki wiodącej Sympozjum, przedstawił krótką charakterystykę rynku soków w Polsce na tle rynku wspólnoto-wego. Polska jest szóstym rynkiem soków w UE i tę pozycję od kilku lat utrzymuje, a wartość eksportu soków (głównie zagęszczonych) wynosi 0,5 mld euro. Dobrym sy[...]

XVIII Międzynarodowe Sympozjum KUPS. Cz. 2 Nauka praktyce: jak zwiększyć innowacyjność branży sokowniczej DOI:

Czytaj za darmo! »

Doceniając znaczenie nauki polskiej dla możliwości rozwoju przetwórstwa i z uwagi na preferowanie w obecnej perspektywie finansowej UE wspólnych przedsięwzięć nauki i przemysłu Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków zaprosiła po raz pierwszy na Sympozjum tak liczne grono naukowców, by przedstawili branżowe doniesienia ze swych badań we wspólnym bloku tematycznym: Innowacyjność branży sokowniczej. Pierwszy zabrał głos prof. dr hab. Witold Płocharski z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, wiceprezes KUPS, który przedstawił prelekcję pt. Oświadczenia zdrowotne i żywieniowe szansą dla branży sokowniczej? Odpowiedź twierdząca jest oczywista, ale są one, może przede wszystkim, ważne dla konsumentów, bowiem większość ludzi przedwcześnie umiera wskutek różnych chorób cywilizacyjnych, głównie dietozależnych (choroby krążenia, miażdżyca, udary mózgu, niektóre formy raka, cukrzyca). Oświadczenia mają służyć promocji prozdrowotnych nawyków żywieniowych i być zrozumiałe dla przeciętnego konsumenta. Zamiast "memento mori" powinno się mówić "pamiętaj o układzie krążenia i odżywiaj się w racjonalny sposób". Strategia działań dotycząca promocji zdrowego żywienia i aktywności fizycznej jest zawarta w kluczowych dokumentach UE - Rozporządzeniach Parlamentu i Rady: (WE) nr 1924/2006, (WE) nr 1925/2006, nr 1169/2011 oraz Rozporządzeniach Komisji (UE) nr 432/2012. W tę promocję powinny być zaangażowane wszystkie strony, łącznie z przemysłem przetwórczym. Dotychczas EFSA zatwierdziła 220 (na 44 000 zgłoszonych) oświadczeń zdrowotnych. Oświadczenia te nie obejmują owoców i warzyw w związku z wysoką zmiennością ich składu chemicznego, ale ze względu na zawartość składników mineralnych i witamin mogą obejmować niektóre soki, zwłaszcza o mniejszej kaloryczności soki warzywne i warzywno-owocowe oraz wzbogacane w tzw. składniki odżywcze. Zastosowanie oświadczeń ży[...]

XXI Sympozjum Krajowej Unii Producentów Soków Jubileusz 25-lecia działalności KUPS DOI:

Czytaj za darmo! »

Najważniejszym dorocznym wydarzeniem branży sokowniczej w Polsce jest międzynarodowe sympozjum organizowane przez Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków, które w tym roku odbyło się w dniach 23-25 maja. Miejscem obrad był hotel Double Tree by Hilton w Łodzi. Odbyło się ono pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela. XXI Sympozjum zostało zorganizowane w roku Jubileuszu 25-lecia Stowarzyszenia. Tematem przewodnim była "Strategia branży sokowniczej w zmieniających się warunkach rynkowych". Wśród ponad 230 uczestników (rekord frekwencji na sympozjach KUPS) byli zarówno reprezentanci przemysłu, jak i ośrodków naukowych, przedstawiciele dostawców surowców i materiałów pomocniczych, wyposażenia zakładów, handlu, opakowań i usług dla sokownictwa oraz mediów. Przybyli także goście zagraniczni z 14 krajów: Austrii, Niemiec, Turcji, Ukrainy, Szwajcarii, Holandii, Francji, Belgii, Rosji, Włoch, Wielkiej Brytanii, Czech, Szwecji i Brazylii.Formuła Sympozjum obejmowała 24 prelekcje zgrupowane w 2 bloki tematyczne oraz warsztaty, a także 2 panele dyskusyjne. Wśród prelegentów byli naukowcy z polskich ośrodków naukowych: IERiGŻ - PIB, IBPRS, Instytutu Ogrodnictwa, IŻŻ, SGGW, SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, jak i stowarzyszeń zagranicznych: Europejskiego Stowarzyszenia Soków Owocowych (AIJN) oraz Brazylijskiego Stowarzyszenia Eksporterów Cytrusów CitrusBR. Swe nowości zaprezentowali także przedstawiciele firm dostawczych, a firmy badające rynek przedstawiły analizy rynku soków w Polsce i za granicą. Prezes KUPS Julian Pawlak otwierając Sympozjum, przypadające w roku Jubileuszu 25-lecia działalności KUPS (wcześniej pod nazwą KUPSiNB) wyraził nadzieję, że doroczne spotkanie pozwoli przedyskutować najważniejsze problemy branży oraz wskazać możliwe kierunki dalszego rozwoju. Prezes podkreślił pozycję polskiej branż[...]

Polski Kongres Browarniczy 2018 DOI:


  We Wrocławiu w dniach 15-17 października odbył się Polski Kongres Browarniczy, zorganizowany przez: Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Bikotech. Uczestniczyło w nim blisko 190 osób reprezentujących browary, firmy z otoczenia branży i ośrodki naukowe. Partnerem branżowym była Kompania Piwowarska. W ramach kongresu odbyły się Jesienne Warsztaty Piwowarskie oraz Profesjonalny Konkurs Piw Good Beer 2018. Otwarcia Kongresu dokonał rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. Tadeusz Trziszka. Obrady były podzielone na cztery panele tematyczne, których moderatorami byli na zmianę: prof. Joanna Kawa-Rygielska i prof. Józef Błażewicz z UP we Wrocławiu. Browarnictwo w Polsce 2018 - wyzwania rynkowe i trendy produkcyjne Anna Forycka-Zawadka z Kompanii Piwowarskiej omówiła trendy rynkowe z perspektywy konsumenta i wyzwania dla browarnictwa. Obecnie rynek piwa kształtują trzy główne trendy: rosnące zainteresowanie konsumentów markami premium, wzrost liczby i wolumenu specjalności piwnych oraz dynamiczny rozwój segmentu piw bezalkoholowych. Nadal jednak dominują w sprzedaży lagery, choć ich udział nieco się zmniejsza. Prognozy na najbliższe lata przewidują, że lagery pozostaną największą kategorią sprzedażową złocistego trunku, a szeroka dostępność i znajomość innych gatunków piwa będzie elementem wzbogacającym piwną kulturę.W tym panelu przedstawiono jeszcze dwie prezentacje: - Hi-speed H2O2 TM - szybka dezynfekcja bez pozostałości - Łukasz Salmonowicz, Ecolab, - Analityka procesowa - innowacje i trendy w nowo[...]

XXII Międzynarodowe Sympozjum Krajowej Unii Producentów Soków DOI:


  Branża sokownicza dziś i jutro - to temat wiodący najważniejszego w roku spotkania uczestników tego sektora - Międzynarodowego Sympozjum Stowarzyszenia Krajowej Unii Producentów Soków (KUPS), które odbyło się 22-24 maja w Karpaczu w Hotelu Gołębiewski. Na Sympozjum przybyło ok. 220 gości, wśród nich zarówno reprezentanci producentów surowców, soków pitnych i zagęszczonych, jak i branż pokrewnych współpracujących z przetwórstwem owoców i warzyw, a także ośrodków naukowych oraz mediów. Uczestnikami byli także goście zagraniczni z 20 krajów m.in.: Austrii, Niemiec, Turcji, Ukrainy, Szwajcarii, Holandii, Francji, Rosji, Włoch, Wielkiej Brytanii, USA oraz Republiki Południowej Afryki.Na program Sympozjum złożyły się dwa panele tematyczne oraz warsztaty.Otwarcia Międzynarodowego Sympozjum dokonał prezes zarządu KUPS Julian Pawlak, który zaznaczył, że Sympozjum jest okazją do podsumowania dotychczasowej działalności branży sokowniczej oraz przedyskutowania możliwości i perspektyw dalszego rozwoju. A sezon 2018/2019 jest szczególny, bowiem rekordowe zbiory jabłek (szacowane nawet na 5 mln t) oraz duży urodzaj owoców miękkich postawił przed przetwórstwem zadanie przerobu wielkiej ilości surowców, a niskie ceny surowca wywoływały protesty sadowników i naciski na ministra RiRW, by wcielić w życie umowę na dostawę surowców po cenach referencyjnych. Oprócz tych problemów branża musiała stawić czoła innemu zagrożeniu - planowanej podwyżce VAT na napoje owocowe i warzywne z 5 do 23% w nowo opracowywanej przez MF matrycy stawek VAT. Taka podwyżka miałaby katastrofalne skutki nie tylko dla branży sokowniczej, ale też dla konsumentów i producentów owoców, gdyż branża przetwórcza przerobiłaby o ok. 190 tys. t mniej owoców (p. artykuły w PFiOW nr 1-2/19 i 3/19). Wyzwaniem dla KUPS i całej branży jest zatem przeciwdziałanie tym szkodliwym regulacjom, by utrzymać osiągniętą wysoką pozycję produktów sokowniczych i mieć szanse na dalszy rozwój sprzeda[...]

Polski Kongres Browarniczy w Lublinie DOI:


  Kolejny kongres browarników odbył się w Lublinie w dniach 9-11 października br. z udziałem ponad 200 osób, głównie reprezentujących browary oraz dostawców. Gośćmi Kongresu byli przedstawiciele stowarzyszeń piwowarskich: dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce - Browary Polskie Bartłomiej Morzycki, prezes Stowarzyszenia Regionalnych Browarów Polskich Andrzej Olkowski oraz prezes Polskiego Stowarzyszenia Browarów Rzemieślniczych Marek Kamiński. W agendzie Kongresu były prezentacje i dyskusje zgrupowane w 4 panele, warsztaty piwowarskie oraz uroczysta gala, podczas której ogłoszono wyniki Profesjonalnego Konkursu Piw Good Beer 2019.Gości przywitali organizatorzy Kongresu: Aleksandra Wojnarowska z firmy Bikotech oraz prof. dr hab. Joanna Kawa- Rygielska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a także dyrektor generalny Robert Najman z firmy Ecolab, która była sponso-rem generalnym spotkania oraz dyrektor generalny Perła Browary Lubelskie - gospodarz imprezy Andrzej Rutkowski. W imieniu stowarzyszeń piwowarskich głos zabrał dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego - Browary Polskie Bartłomiej Morzycki, który przedst[...]

« Poprzednia strona  Strona 2