Wyniki 11-20 spośród 113 dla zapytania: authorDesc:"Bożena GAJDZIK"

Zasady wdrażania techniki 5S w urzędach miast i gmin

Czytaj za darmo! »

Proces 5S ma charakter ciągły, oparty jest na zasadach ciagłej dbałości o porządek. Wstęp Technika 5S była dotychczas wdrażana w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Nie ma jednak żadnych przeszkód, aby zastosować ją także do usprawnienia organizacji pracy w urzędach miast i gmin. U podstaw metody 5S leży założenie, że dobra organizacja pracy wpływa na poprawę jakości pracy. Zastosowanie 5S [...]

Nowa kultura obsługi klienta w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Czytaj za darmo! »

Celem strategicznym przedsiębiorstw jest uzyskanie sukcesu rynkowego poprzez budowę nowoczesnych i sprawnych systemów obsługi klientów. Wstęp Jakość produktu jest kategorią związaną z procesami: badań i rozwoju, wytwarzania, dystrybucji i obsługi klienta. Działania projakościowe muszą być wmontowane w system produkcyjny i usługowy przedsiębiorstwa. Aby uczynić produkt nowoczesnym, wystarc[...]

Organizacja pracy w przedsiębiorstwie hutniczym zgodnie z zasadami 5S

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia metodologię tworzenia i utrzymania dobrze zorganizowanego stanowiska pracy zgodnie z zasadami 5S (selekcja, systematyka, sprzątanie, schludność, samodyscyplina). Program 5S jest jedną z najlepszych praktyk organizacji miejsca pracy. Opiera się on na standaryzacji i ciągłej dbałości o stanowisko robocze. Praktyka 5S jest japońską techniką zarządzania organizacją pracy. Na polsk[...]

Strategia marki producenta na przykładzie przedsiębiorstwa hutniczego

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia ewolucję marki przedsiębiorstwa hutniczego. Teoria i praktyka eksponowania marki w przemyśle stalowym nabiera coraz większego znaczenia. Wynika to przede wszystkim ze wzrostu zapotrzebowania na stal i wyroby hutnicze oraz zaostrzającej się między przedsiębiorstwami rywalizacji. Zwiększa się zatem rola strategii marki w zdobywaniu korzystnej pozycji na rynku. Określenie marka [...]

Zintegrowane zarządzanie

Czytaj za darmo! »

Przedsiębiorstwo zarządzane w sposób zintegrowany jest bardziej konkurencyjne na rynku.W celu podniesienia skuteczności zarządzania przedsiębiorstwa wdrażają zintegrowane systemy zarządzania. Integracja systemów rozpoczęła się od tworzenia wspólnego systemu zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego. Obecnie firmy łączą trzy obszary zarządzania, tj. zarządzania jakością, środowiskiem [...]

Wprowadzenie do benchmarkingu hutniczego

Czytaj za darmo! »

Próba identyfikacji kluczowych założeń benchmarkingu hutniczego.Benchmarking jest to metoda porównywania rozwiązań zastosowanych w przedsiębiorstwie z rozwiązaniami innych przedsiębiorstw w sektorze. Benchmarking pojawił się wraz z rozwojem konkurencji na rynku (lata 80. i 90. XX wieku). Jego istotą jest porównywanie przedsiębiorstwa z wzorcowym przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwami). Wynik[...]

Komponenty zarządzania strategicznego na przykładzie przedsiębiorstw sektora hutniczego

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono podstawowe komponenty zarządzania strategicznego na przykładzie wybranych przedsiębiorstw sektora hutniczego. proces zarządzania strategicznego wymaga określenia misji przedsiębiorstwa, wizji rozwoju i celów działania na najbliższe lata. Komponenty te są podstawą zarządzania strategicznego. przedsiębiorstwa sektora hutniczego w polsce dostosowując się do nowych uwarunko[...]

Podstawowe wyznaczniki jakości systemu obsługi klienta w przedsiębiorstwie hutniczym

Czytaj za darmo! »

Każda jednostka może określać swój własny system wartości w odniesieniu do pracowników obsługujących klienta.Dbałość o klienta staje się istotnym atutem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw w grze rynkowej. Menedżerowie przedsiębiorstw odczuwają ogromną opłacalność poprawy jakości obsługi klienta. Sprawny system obsługi klienta przyczynia się do spadku liczby skarg, ze strony klientów i w[...]

Proces doskonalenia kadr i jego składniki w zarządzaniu przedsiębiorstwem hutniczym

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia wybrane zagadnienia z zakresu doskonalenia kadr w przedsiębiorstwie hutniczym (ArcelorMittal Poland). Opisano zakres szkoleń dla kadry kierowniczej i pozostałych pracowników przedsiębiorstwa. Istotnym komponentem systemu doskonalenia kadr są szkolenia z zakresu kształtowania potencjału kierowniczego i zarządzania wiedzą. Doskonalenie kwalifikacji menedżerów jest podstawą spr[...]

Wśród książek

Czytaj za darmo! »

Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych (Pr. Zbiorowa pod red. P. Konieczki i J. Namieśnika, WNT Warszawa 2007, ISBN 978-83-204-3255-8, s. 343, cena 38 zł) W monografii w syntetycznej formie przedstawiono główne zagadnienia związane z jakością wyników pomiarów analitycznych. Książka składa się z przedmowy i wstępu (rozdział 1), stanowiących równocześnie wprowadzenie do opisyw[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »