Wyniki 11-20 spośród 36 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew Krawczyk"

Spalanie a środowisko czyli o kłopotach z protokołem z Kyoto - Część 2. Ekonomia i technika

Czytaj za darmo! »

Protokoł z Kyoto, wynegocjowany jesienią 1997 r. i oczekujący na ratyfikację, jest pierwszym międzynarodowym i globalnym podejściem do problemu wpływu działalności ludzi na klimat Ziemi1). Klimat ten z kolei warunkuje co najmniej opłacalność działań ludzkich jeśli nie sam fakt funkcjonowania Ludzkości na naszej planecie. Protokół dotyczy zapobiegania wzrostowi "efektu cieplarnianego", ogr[...]

Przedsiębiorstwa chemiczne na "Liście 500" za rok 2001

Czytaj za darmo! »

Spore zamieszanie spowodowało pojawienie się jednakowo zdefiniowanych rankingów, różniących się znacznie zawartością. Tłumaczenia metodologiczne (np. Puls Biznesu z 9 maja br.) wyjaśniają tylko część sprzeczności. Ranking Polityki nie zawiera firm finansowych, ale dlaczego raport Rzeczpospolitej nie dolicza tymże firmom wyników firm produkcyjnych, które są ich własnością ale nie zostały u[...]

Nowe podejście do gospodarczego zastosowania wiedzy

Czytaj za darmo! »

W dniach 19-22 lutego br. odbyła się w Paryżu mało nagłośniona konferencja Banku Światowego (BŚ) nt. "Zastosowania wiedzy w rozwoju krajów preakcesyjnych Unii Europejskiej". Współorganizowały ją Komisja Europejska, World Bank Institute oraz OECD (Organizacja Rozwoju i Współpracy Gospodarczej - klub 30 najbogatszych krajów z udziałem Polski). Dotyczyła ona optymalnej strategii rozwoju 10 b[...]

Raport UNIDO

Czytaj za darmo! »

We wrześniu 2002 r. ONZ-owska organizacja UNIDO (United Nations Industrial Development Organizations), promująca i monitorująca rozwój przemysłu światowego opublikowała swój pierwszy raport1 na temat rozwoju przemysłu w latach 2002- 2003, zatytułowany "Współzawodnicząc poprzez innowacje i naukę". Raport ten zawiera liczne obserwacje, dotyczące trendów rozwojowych gospodarki epoki globaliz[...]

Kłopoty Bayera

Czytaj za darmo! »

Dnia 8 sierpnia 2001 r. firma Bayer zmuszona była do wycofania z rynku swojego świetnie się sprzedającego leku Baycol (poza USA znanego jako Lipobay) (patrz też Przem. Chem. 2001, 80, 536; 2003, 82, 309). Baycol, należący do grupy statyn, blokuje syntezę cholesterolu wewnątrz organizmu gdyż jest inhibitorem działającego w wątrobie enzymu redukującego 3-hydroksy- 3-metyloglutarylokoenzym A[...]

Emisje metanu do atmosfery i próby ich ograniczania

Czytaj za darmo! »

Poprzednia administracja amerykańska włożyła wiele wysiłku w osiągnięcie międzynarodowego porozumienia co od ograniczenia przez kraje uprzemysłowione emisji "gazów cieplarnianych"1). Podpisany w grudniu 1997 r. w Kyoto protokół do ONZ-owskiej Ramowej Konwencji dotyczącej Zmiany Klimatu (ratyfikowanej przez USA w roku 1992), wywołał natychmiast spory i dyskusje. Od początku szanse jego ra[...]

Polityka przemysłowa w poszerzonej Europie

Czytaj za darmo! »

Kompetytywność (zdolność do udziału i zwyciężania we współzawodnictwie) i kompatybilność (zdolność do działania w ujednoliconych systemach) od początku ery industrializacji stanowią podstawowe problemy, z którymi borykają się fabryki. W epoce globalizacji ich znaczenie gwałtownie wzrosło. O ile drugi z problemów rozwiązywany jest na ogół pomyślnie we współpracy z organizacjami opracowując[...]

Rozważania na kanwie "Listy 500" za 2006 r. wg Rzeczpospolita dodatek "Lista 500", 25 kwietnia 2007 r.

Czytaj za darmo! »

Rok 2005 był w Polsce rokiem świetnej koniunktury gospodarczej, ale 2006 r. był jeszcze lepszy! Złotówka umacnia się nie tylko dzięki spekulacjom, ale i za przyczyną dewiz nadsyłanych przez Polaków pracujących za granicą. Bezrobocie spada, dla zrównoważenia rynku pracy likwiduje się restrykcje wobec zatrudniania pracowników ze Wschodu. Perspektywy średniookresowe są dobre. W sektorze che[...]

IV Kongres "Nowego Przemysłu"

Czytaj za darmo! »

Kongres tego popularnego katowickiego miesięcznika odbył się w dn. 20 i 21 czerwca 2007 r. w warszawskim hotelu Sheraton. Jego motywem przewodnim był europejski program "3*20", a raczej polskie przymiarki do jego realizacji. Realizacja programu europejskiego przesycona jest technologiami chemicznymi, jego polskie odpowiedniki na razie nie. Musi się to szybko zmienić, bowiem proste ogranicz[...]

Największa polska firma w szczycie koniunktury

Czytaj za darmo! »

Redakcja Przemysłu Chemicznego otrzymała egzemplarz pięknie wydanego raportu PKN Orlen za 2006 r. i odebrała to jako zachętę do przeanalizowania zawartych w nim danych oraz opinii w świetle informacji o koncernie napływających w 2007 r., a zwłaszcza informacji dostępnych na portalu miesięcznika Nowy Przemysł. Koniunktura Rok 2006 uchodził za szczyt światowej koniunktury gospodarczej, gdy[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »