Wyniki 11-20 spośród 55 dla zapytania: authorDesc:"JACEK KONDRATOWICZ"

Wpływ warunków zamrażalniczego przechowywania i technologii rozmrażania na jakość mięsa

Czytaj za darmo! »

Powszechnie wiadomo, że jakość i przydatność technologiczna mięsa w czasie zamrażania i zamrażalniczego przechowywania uzależniona jest od wielu oddziałujących na siebie czynników biofizykochemicznych. Pomimo tego, zamrażanie jest powszechnie akceptowaną metodą utrwalania surowców pochodzenia zwierzęcego. Nowoczesne technologie zamrażania oraz rozmrażania umożliwiają zachowanie przez mięso wys[...]

Znakowanie chłodzonych produktów spożywczych jako instrument stymulujący ich jakość (część II)

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano europejskie i krajowe regulacje prawne dotyczące znakowania środków spożywczych. Przedstawiono sposób znakowania żywności zmodyfikowanej genetycznie i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Omówiono umieszczane na opakowaniu produktu znaki związane z ochroną środowiska. Zwrócono również uwagę na etykietę jako narzędzie marketingowe. LABELING OF C[...]

Zastosowanie różnorodnych technologii do mrożenia wadliwego mięsa wieprzowego (część 1)

Czytaj za darmo! »

Postęp, jaki dokonał się w zakresie przetwórstwa żywności spowodował, że na rynku żywca mamy coraz częściej zwierzęta odznaczające się wybitną mięsnością. Zwykle jednak wzrost mięsności kojarzony jest z pogorszeniem jakości. Przyczyną są wady mięśni, które stwierdza się w tuszach zwierząt po ich uboju. Powstające braki jakościowe mięsa wieprzowego i stale zwiększająca się ilość wad jakości mię[...]

Zastosowanie różnorodnych technologii do mrożenia wadliwego mięsa wieprzowego

Czytaj za darmo! »

Ograniczanie strat związanych z pogarszaniem jakości mięsa obejmuje osiągnięcia na drodze genetycznej, warunki postępowania z żywcem, czyli dobrostan zwierząt, ale również zależy od technologii mrożenia wadliwego mięsa wieprzowego. Stosowane tradycyjne metody mrożenia powodują duże ubytki w czasie zamrażania, składowania i rozmrażania mięsa. Dlatego należy poszukiwać takich metod mrożenia, któ[...]

Badania jakości i przydatności opakowań do chłodzonych produktów spożywczych

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano europejskie i krajowe regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa stosowania materiałów i wyrobów opakowaniowych. Przedstawiono ogólne zasady oznaczania jakości opakowań chłodzonych produktów spożywczych. Szczególną uwagę zwrócono na metody badania migracji substancji małocząsteczkowych z opakowania do zapakowanego produktu, w tym migracji globalnej i specyficznej.Opako[...]

Białka roślinne i zwierzęce jako dodatki funkcjonalne w przetwórstwie chłodzonego mięsa i przetworów mięsnych

Czytaj za darmo! »

Współcześnie przy wyborze produktów żywnościowych, w tym również mięsnych, konsumenci zwracają szczególną uwagę na wartość odżywczą żywności, jak również na jej cechy sensoryczne i dietetyczne. Obawa konsumentów przed chorobami cywilizacyjnymi, których główną przyczyną jest niewłaściwy sposób odżywiania, sprawia, iż rośnie zainteresowanie wyrobami niskotłuszczowymi, o obniżonej zawartości chol[...]

Charakterystyka substancji dodatkowych stosowanych w przetwórstwie chłodzonego mięsa i przetworów mięsnych (część 1)

Czytaj za darmo! »

Wielu konsumentów zarówno w Polsce, jak i w innych krajach obawia się dodatków do żywności, zakładając, że nie są to substancje obojętne dla organizmu człowieka, a wręcz stanowiące zagrożenie dla jego zdrowia. Przeciętny konsument domaga się minimalizacji lub nawet zaniechania stosowania wszelkiego rodzaju dodatków. Często nie zdaje sobie sprawy, iż stosowanie niektórych substancji dodatkowych[...]

Charakterystyka substancji dodatkowych stosowanych w przetwórstwie chłodzonego mięsa i przetworów mięsnych (część 2)

Czytaj za darmo! »

Współczesne społeczeństwa traktują utrwalanie żywności jako zjawisko naturalne. Utrwalający skutek osiąga się obecnie stosując jednostkowe lub skojarzone, fizyczne i chemiczne metody konserwacji ukierunkowane na przeciwdziałanie lub eliminowanie wysoce niepożądanego, metabolicznego skutku zanieczyszczenia surowców i przetworzonej żywności mikroflorą rozkładu gnilnego oraz mikroorganizmami pato[...]

Zastosowanie skroplonego dwutlenku węgla w przechowalnictwie produktów żywnościowych

Czytaj za darmo! »

Zastosowanie skroplonego dwutlenku węgla w przechowalnictwie produktów żywnościowych jest przedmiotem dużego zainteresowania, zarówno w badaniach naukowych, jak i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych w przemyśle spożywczym. Wykazano pozytywny wpływ zamrażania z użyciem skroplonego dwutlenku węgla na jakość wielu produktów - zarówno pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego - będąc[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »