Wyniki 11-14 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"BOGUSŁAW MAJOR"

Directionally solidified CMSX-4 nickel based superalloys; microstructure, orientation, residual stress, microanalysis

Czytaj za darmo! »

Single crystal nickel based superalloys still belong to the most widely used and reliable materials for the most exposed parts of gas turbine [1÷5]. Directional solidification (DS) is a technology, which enables to produce gas turbine blades and vanes with columnar crystal or single crystal structures. High temperature mechanical properties of single crystal nickel base superalloy castings are better than castings with polycrystalline structures [1]. The aims of producing of the blades as single crystals are to eliminate grain boundaries which favour creep and ensuring of [001] crystal orientation with minimum of Young’s modulus that is suitable for thermal fatigue resistance. The final structure of the castings prepared by DS is influenced by the parameters of the process, therefore it is inevitable to map and control them [5]. A large number of the alloys used rely on carefully tailored compositions and heat treatment schedules that result principally in a microstructure consisting of gamma (γ) matrix (FCC crystal structure) and ordered gammaprime (γʹ) (L12) phases [4]. The aim of investigations was to study microstructure in respect to its inhomogeneity in different scale, defect of microstructure in nanoscale, crystallographic orientation measured using X-ray texture technique as well as residual stress by application of X-ray method in directionally solidified CMSX-4 nickel-based superalloys produced using the facilities working at the Rzeszow University of Technology. mATERIAL AND METH ODS OF EXAMINATI ONS Materials for examination were fabricated at the vacuum metallurgy laboratory of the Faculty of Materials Science and Technology at the Rzeszow University of Technology by application of the single crystal casting system. A nickel based superalloy CMSX-4 was produced with the nominal chemical composition as follows: Cr-5.7; Co-11; Mo-0.42; W-5.2; Ta-5.6; Al-5.2; Ti-0.74; Re-3; Hf- 0.1; Ni-balance.[...]

Wpływ struktury powłok na bazie tytanu i węgla na właściwości biofizyczne biomateriałów do kontaktu z krwią

Czytaj za darmo! »

Adhezja i aktywacja komórek do powierzchni materiałów o przeznaczeniu na implanty medyczne jest bardzo istotnym zagadnieniem [1, 2]. Parametry strukturalne wytworzonej powłoki kontaktowej istotnie wpływają na interakcję biomateriału z tkanką łączną [3]. Celem prowadzonych prac przez zespół autorów jest wytworzenie nowego, gradientowego materiału o odpowiednich właściwościach strukturalnych i dobrej biozgodności [4]. Przedmiotem realizowanych badań były cienkie warstwy gradientowe na bazie tytanu metalicznego oraz stechiometrycznego TiN i Ti(C, N) nanoszone różnymi metodami, a mianowicie: ablacji laserowej (PLD) [5], magnetronową oraz hybrydową łączącą PLD z magnetronową, głównie na klinicznie stosowany poliuretan [6÷9]. Tematykę poszerzono o powłoki na bazie węgla. W związku szerokim zainteresowaniem podłożami polimerowymi, pokrywanie podłoży metalicznych zostało zminimalizowane. Proces osadzania realizowano w Centrum Laserowym w Austrii, kompleksową diagnostykę strukturalną na podstawie badań XRD, SEM, TEM, HRTEM wykonano w IMIM PAN w Krakowie i w Laboratorium Biofizycznym na Politechnice w Grenoble oraz Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, gdzie prowadzono testy wyznaczenia kinetyki przylegania komórek do materiałów o potencjalnym zastosowaniu biomedycznym. Skonstruowano unikatową aparaturę do badań adhezji komórek w warunkach przepływu medium, na której zrealizowano badania. Dane doświadczalne uzyskuje się na drodze analizy obrazów fluorescencyjnych po przeprowadzonym teście w warunkach kinetycznych i służą one do wyznaczania krzywych kinetycznych. Kompleksowa diagnostyka strukturalna realizowana była metodą rentgenografii strukturalnej oraz skaningowej i transmisyjnej mikroskopii elektronowej oraz laserowej mikroskopii konfokalnej i akustycznej mikroskopii skaningowej i miała na celu opis morfologii powierzchni, analizę właściwości fizycznych oraz mechanicznych. Uzyskane wyniki z przeprowadzonych badań mikrostrukt[...]

Wybrane właściwości powłok Cu-Al2O3 do zastosowań w układach wydechowych i napędowych

Czytaj za darmo! »

Jednym z przejawów intensywnie rozwijającej się motoryzacji - szczególnie w ostatnich latach - jest rosnący wskaźnik moc/masa dla pojazdów napędzanych silnikami spalinowymi. Postęp w budowie silników i nadwozi jest uwarunkowany w znacznym stopniu nowoczesnymi materiałami konstrukcyjnymi. Umożliwiają one istotne zmniejszenie masy pojazdów przy jednoczesnym utrzymaniu właściwości wytrzymałościowych na co najmniej dotychczasowym poziomie oraz nie większym koszcie technologii i eksploatacji. Ze względu na znaczną redukcję masy w budowie pojazdów stosuje się często aluminium, którego gęstość wynosi 2,7 g/cm3. W porównaniu ze stalą o gęstości 7,9 g/cm3 charakteryzuje się większą plastycznością, jednakże mniejszą wytrzymałością mechaniczną i zazwyczaj jest stosowane jako składnik stopów lekkich do przeróbki plastycznej, m.in. z Si, Cu oraz Mg. Niemniej ważnymi materiałami stosowanymi w budowie pojazdów mechanicznych są kompozyty metaliczno-ceramiczne (Metal Matrix Composites) [1], które charakteryzują się zazwyczaj większą twardością, żarowytrzymałością i odpornością na korozję w odniesieniu do samego metalu osnowy. Stosowane obecnie kompozyty na osnowie metalicznej umożliwiają uzyskanie bardzo pożądanych właściwości, które predysponują je do budowy wybranych fragmentów układów wydechowych czy silnie obciążonych cieplnie i mechanicznie elementów silników spalinowych [2]. Jednym z bardziej obiecujących rozwiązań materiałowych w tym zakresie wydają się powłoki miedziowo-korundowe Cu-Al2O3 osadzane na podłożu metalicznym. Jednakże ze względu na zróżnicowane współczynniki rozszerzalności cieplnej Cu i Al2O3, tendencji do tworzenia aglomeratów korundu [3, 4] oraz problemów technologicznych przy konsolidacji i spiekaniu, poszukiwane są wciąż nowe sposoby j[...]

Surface functionalization for tissue analog of blood contacting materials

Czytaj za darmo! »

Blood contacting materials could initiate several processes, which can endanger the life, like the formation of thromboemboli. Properties of new designed materials could minimize influence of the human organism. For blood contact, the biocompatibility requirements are of the highest level of all biomaterial applications, which is due to the continuous blood flow and the high reactivity of blood molecules and cells. Blood contacting materials could initiate several life-endangering processes such as formation of thromboemboli, even in the presence of anti-clotting agents. Thus, our research in the frame of integrated national and international activity is focused on fabrication and diagnostics of materials characterized by reduction or erasing of thrombogenicity. In the last years of material development, lower thrombogenicity was primarily tried to reach by modifying existing material surfaces. Despite the successes in reducing protein and cellular deposits on some materials, this approach do not target to a truly non-thrombogenic surface. Recently, attempts are starting to create self-assembling layers. Such approach is realized in our research activity by the multidisciplinary, international work. Estimation of the cell-material interaction plays an important role in the biomaterial design. Titanium and carbon basis biomaterials, such as diamond-like carbon (DLC), titanium (Ti), and stoichiometric titanium nitride (TiN) as well as titanium carbo-nitrade (Ti(C, N)), seem to be good candidates for future blood-contact applications. These materials were deposited as thin films by the hybrid pulsed laser deposition (PLD) technique to examine the influence of such surfaces on cell behavior. The cell-material reactions were examined in static conditions and then subjected to a dynamical test by application of a radial flow chamber specially design to observe the cell detachment kinetics. Concept of design The concept of design is[...]

« Poprzednia strona  Strona 2