Wyniki 11-20 spośród 21 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Kraciński"

Ceny skupu owoców i warzyw w IV kwartale 2016 r. DOI:


  Ceny skupu owoców W 2016 r. szacuje się, że zbiory owoców z drzew były o 13% większe niż w poprzednim roku (wg wynikowego szacunku GUS z dn. 21 grudnia 2016 r.), a owoców z krzewów i plantacji jagodowych o ok. 10%. Wzrost zbiorów (szczególnie jabłek), przy niewielkim około 5-procentowym wzroście eksportu, głównie do Białorusi, krajów Afryki Płn. i na Bliski Wschód oraz utrzymanie przez Rosję embarga, przyczyniło się do spadku cen jabłek. W IV kw. 2016 r., wobec analogicznego okresu 2015 r., ceny skupu owoców oferowane producentom w skupie przez zakłady przetwórcze obniżyły się. Większa podaż owoców do przerobu na rynku krajowym zadecydowała o spadku cen jabłek na marmoladę i kostkę o 29%, a jabłek do tłoczenia o 33%. Duże zbiory malin odmian jesiennych, mimo wysokiego popytu na rynku krajo[...]

Ceny skupu owoców i warzyw w II kwartale 2017 r. DOI:


  Ceny skupu owoców W II kw. 2017 r. w wyniku szacowanego spadku zbiorów owoców o ok. 29%, w tym jabłek o 28% mimo utrzymania rosyjskiego embarga, ceny skupu jabłek oferowane producentom były znacznie większe niż w miesiącach IV-VI 2016 r. W całym sezonie 2016/2017 zwiększył się eksport jabłek deserowych do Białorusi (o ponad 40%), odbiorców z UE, a także do krajów pozaunijnych (o ok. 4%). Jednocześnie realizowane były dostawy do przetwórstwa "odsortu" masy towarowej niespełniających standardów handlowych z przeznaczeniem do przerobu. Według szacunków WAPA (The World Apple and Pear Association) na dzień pierwszego czerwca br. w polskich przechowalniach zmagazynowane było 144 tys. t jabłek (o 5,3% mniej niż w czerwcu 2016 r.). W miesiącach IV-VI 2017 r. ceny skupu wszystkich owoców na rynek krajowy do bezpośredniej konsumpcji, płacone przez spółdzielnie ogrodnicze, były wieksze od cen z analogicznego okresu roku ubiegłego. W najmniejszym stopniu (o 15%) podrożały czereśnie, których średnia cena wyniosła 12 zł/kg. Skala podwyżek była mniejsza niż spodziewana z powodu spadku zbiorów, ponieważ na rynek krajowy trafiły owoce importowane. Ceny jabłek i gruszek w wyniku prognozowanych mniejszych zbiorów w nadchodzącym sezonie 2017/18 wzrosły w stosunku do ubiegłego roku o odpowiednio 54 i 56%. Krajowe gruszki (w wyniku długiego przechowywania) dostępne były na rynku do późnej wiosny, co wpłynęło na sprzedaż ich po wyższych cenach. Wśród jabłek najbard[...]

Ceny skupu owoców i warzyw w III kwartale 2017 r. DOI:


  Ceny skupu owoców W III kwartale 2017 r., wobec analogicznego okresu 2016 r., w wyniku przewidywanego spadku zbiorów owoców z drzew od 30 do 35%, w tym jabłek o 30% oraz owoców jagodowych o 15% (wg przedwynikowego szacunku GUS z dnia 28 września br.), ceny skupu owoców oferowane producentom były w większości przypadków znacznie większe. Jabłka do konsumpcji bezpośredniej skupowane przez spółdzielnie ogrodnicze podrożały o 86%. Jeszcze bardziej (o 100%) podrożały śliwki oraz gruszki (o 90%). Droższe były też wiśnie deserowe (o 64%) oraz czereśnie (o 9%). Z powodu małej podaży surowca, ceny za jabłka do przerobu na koncentrat w miesiącach VII-IX br. wobec analogicznego okresu 2016 r. zwiększyły się o 154%. Wiśnie do mrożenia (w wyniku spadku zbiorów o ok. 60%) podrożały prawie czterokrotnie, a śliwki do mrożenia trzykrotnie. Wzrosły ceny kierowanych do przerobu leśnych jagód (o 118%), porzeczek czerwonych (o 69%) oraz odszypułkowanych truskawek (o 33%). Droższe były też porzeczki czarne do mrożenia (o 27%), porzeczki czarne do tłoczenia (o 6%), a także aronia (o 5%). W obecnym sezonie spośród owoców miękkich skupowanych do przerobu w III kw. br. spadły ceny malin do mrożenia (o 12%), których jakość handlowa pogorszyła się na koniec sezonu. Ceny oferowane przez przedsiębiorstwa eksportujące za jabłka deserowe[...]

Ceny skupu owoców i warzyw w IV kwartale 2017 r. DOI:


  Szacuje się, że zbiory owoców z drzew w 2017 r. były o około 30% mniejsze niż w poprzednim roku (wg wynikowego szacunku GUS z dn. 21 grudnia 2017 r.), a owoców z krzewów i plantacji jagodowych o ok. 16%. Do tak małych zbiorów i plonów owoców przyczyniły się niekorzystne warunki pogodowe w prawie całym okresie wegetacji. Spadek zbiorów (w tym jabłek o 30%) przyczynił się do wzrostu cen większości owoców. W IV kwartale 2017 r. wobec analogicznego okresu 2016 r. ceny skupu owoców oferowane producentom w skupie przez zakłady przetwórcze znacznie wzrosły, z wyjątkiem malin z przeznaczeniem do mrożenia. Mniejsza podaż owoców do przerobu na rynku krajowym zadecydowała o wzroście cen jabł[...]

Ceny skupu owoców i warzyw w I kwartale 2018 r DOI:


  Ceny skupu owoców Średnie miesięczne ceny skupu owoców i warzyw (zł/kg) W I kwartale 2018 r. w wyniku niskich zbiorów jabłek w 2017 r. ceny skupu jabłek oferowane producentom, były znacznie wieksze niż ceny uzyskiwane w miesiącach I-III 2017 r. Ponad dwukrotnie podrożały jabłka do przerobu na koncentrat. Na rynku krajowym, z powodu małej podaży surowca ceny płacone w zakładach przetwórczych za te owoce wzrosły w całym pierwszym kw. br. o 129%. W I kw. 2018 r., wobec analogicznego okresu 2017 r., ceny skupu jabłek na rynek krajowy do bezpośredniej konsumpcji, płacone przez spółdzielnie ogrodnicze były wyższe o 81%. Średnia cena owoców w pierwszym kw. br. ukształtowała się na poziomie 1,83 zł/kg. Najbardziej, w stosunku do roku ubiegłego, podrożały jabłka odmiany ‘Szampion’ (o 91%) ‘Jonagored’ (o 89%) oraz ‘Idared’ (o 89%). Odmiana ‘Szampion’ oraz ‘Jonagored’ były najbardziej poszukiwane przez nabywców krajowych. Jabłka tych odmian, wraz z odmianą ‘Ligol’, stanowiły podstawowy asortyment sieci handlowych. Najwyższe ceny w I kw. 2018 r. osiągnęły odmiany ‘Gala’ (2,03 zł/kg) oraz ‘Golden Delicius’ (1,88 zł/kg). Wzrost cen tych odmian w I kw. 2018 r., w stosunku do I kw. 2017 r., wyniósł odpowiednio 53% i 56%. Średnie ceny oferowane producentom gruszek zwiększyły się w tym [...]

Ceny skupu owoców i warzyw w II kwartale 2018 r. DOI:


  Ceny skupu owoców W II kwartale 2018 r. w wyniku małych zbiorów jabłek w 2017 r. ceny skupu jabłek oferowane producentom były znacznie większe niż ceny uzyskiwane w miesiącach IV-VI 2017 r. Jabłka do przerobu na koncentrat podrożały o 52%. Według danych przekazanych przez WAPA (The World Apple and Pear Association) na dzień pierwszego czerwca br. w polskich przechowalniach zmagazynowane było tylko 92 tys. t jabłek i zapasy te były mniejsze o 36,1% niż w czerwcu poprzedniego roku. W krajach UE wolumen magazynowanych jabłek w dn. 1 czerwca 2018 r. wynosił 341 tys. t wobec 786 tys. t w analogicznym miesiącu 2017 r. Na rynku krajowym w czerwcu br., wobec czerwca 2017 r., z powodu dużej podaży owoców jagodowych z bieżącej produkcji ceny płacone w zakładach przetwórczych były niższe: za maliny do mrożenia o 35%, za truskawki z szypułką do tłoczenia o 16%, a za truskawki odszypułkowane o 12%. Tańsze były też porzeczki czarne do mrożenia (o 14%), porzeczki czarne na sok (o 11%) oraz porzeczki czerwone do przerobu (o 4%). W II kw. 2018 r., wobec analogicznego okresu 2017 r., ceny skupu jabłek na rynek krajowy do bezpośredniej konsumpcji płacone przez spółdzielnie ogrodnicze były o 38% wyższe. Średnia cena owoców w II kw. br. ukształtowała się na poziomie 2,13 zł/kg. Najbardziej, w stosunku do roku ubiegłego, podrożały jabłka odmiany ‘Idared’ (o 40%), ‘Jonagored’ (o 38%) oraz 'Szampion’[...]

Ceny skupu owoców i warzyw w III kwartale 2018 r. DOI:


  Ceny skupu owoców Średnie miesięczne ceny skupu owoców i warzyw (zł/kg) W III kw. 2018 r. w wyniku szacowanych bardzo dużych zbiorów owoców ceny skupu oferowane producentom były znacznie mniejsze niż ceny uzyskiwane w miesiącach VII - IX 2017 r. Wg szacunków GUS (z dn. 30 lipca 2018 r.) produkcja owoców w Polsce może wynieść 4,8 mln t (o 50% więcej niż w 2017 r.), w tym jabłek 3,7 mln t. WAPA1 przewiduje jeszcze większe zbiory jabłek w naszym kraju od ok. 4,5 do 5,0 mln t, a w UE 12,61 mln t, czyli o 36% większe niż w roku poprzednim. Tak wysoka produkcja i trudności ze zwiększeniem eksportu przyczyniły się do spadku cen owoców na wszystkich poziomach rynku. Na rynku krajowym w miesiącach VII - IX br., wobec analogicznego okresu 2017 r., z powodu dużej podaży owoców z bieżącej produkcji, ceny oferowane producentom w zakładach przetwórczych za wiśnie i śliwki do mrożenia spadły odpowiednio o 77 i 72%. Potaniały też jabłka do tłoczenia (o 69%), porzeczki czerwone (o 61%), porzeczki czarne (do tłoczenia o 53% i do mrożenia o 52%), maliny (o 48%), aronia (o 32%), a także jagody leśne. W III kw. 2018 r., wobec analogicznego okresu 2017 r., ceny skupu jabłek do bezpośredniej konsumpcji oferowane przez spółdzielnie ogrodnicze były o 27% mniejsze. Średnia cena owoców w III kw. br. ukształtowała się na poziomie 1,25 zł/kg. Tańsze (o 71%) były śliwki deserowe, których ceny w analizowanym okresie wyniosły zaledwie 1,07 zł/kg. Wiśnie deserowe potaniały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 53%, a czereśnie o 51%. Niewiele mniej (o 4[...]

Ceny skupu owoców i warzyw w IV kwartale 2018 r. DOI:


  Ceny skupu owoców W 2018 r. szacuje się, że zbiory owoców z drzew były o 70% wyższe niż w poprzednim roku, w tym jabłek o 64% (wg wynikowego szacunku GUS z dn. 21 grudnia 2018 r.), a owoców z krzewów i plantacji jagodowych o ok. 17%. Tak wysoka produkcja i trudności ze zwiększeniem eksportu przyczyniły się do spadku cen owoców na wszystkich poziomach rynku. W IV kwartale 2018 r., wobec analogicznego okresu 2017 r., ceny skupu owoców oferowane producentom w skupie przez zakłady przetwórcze znacznie się obniżyły. Bardzo duża podaż owoców do przerobu na rynku krajowym zadecydowała o spadku cen jabłek na marmoladę i kostkę o 79% i jabłek do tłoczenia o 83%. W IV kw. 2018 r., wobec analogicznego okresu 2017 r., ceny skupu jabłek do bezpośredniej konsumpcji płacone przez spółdzielnie ogrodnicze były o 59% mniejsze. Średnia cena tych owoców w czwartym kwartale br. ukształtowała się na poziomie 0,70 zł/kg. W jeszcze większym stopniu (o 74%) spadły ceny śliwek deserowych, których ceny w analizowanym okresie wyniosły zaledwie 1,08 zł/kg. Podaż tych owoców obserwowano w pierwszych tygodniach października. Ceny gruszek deserowych w IV kw. 2018 r. były w relacji do IV kw. 2017 r. niższe o 45% i wynosiły 1,59 zł/kg. W mniejszym stopniu potaniały orzechy włoskie (o 31%), ale podobnie jak w przypadku większości gatunków owoców ze zbiorów 2018 r., producenci orzech[...]

Ceny skupu owoców i warzyw w I kwartale 2019 r. DOI:


  Ceny skupu owoców Średnie miesięczne ceny skupu owoców i warzyw (zł/kg) Zbiory owoców z drzew w 2018 r. były wyższe o 70% niż w roku poprzednim i wyniosły 4,5 mln t, w tym jabłek zebrano 4 mln t tj. ok. 64% więcej (wg wynikowego szacunku głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych GUS z dn. 21 grudnia 2018 r.). W I kwartale 2019 r. w wyniku bardzo wysokiej produkcji, średnie ceny jabłek były na wszystkich poziomach rynku mniejsze niż ceny w miesiącach I-III 2018 r. Zapasy jabłek w polskich przechowalniach, które wg WAPA1 na dzień 1 marca 2019 r. wynosiły 940 tys. t i były większe o 102,3% wobec 464 tys. t w 2018 r. Na rynku krajowym w całym I kw. br., wobec I kw. 2018 r., z powodu dużej podaży surowca, ceny płacone w zakładach przetwórczych za jabłka do przerobu na koncentrat były mniejsze o 54%. W I kw. 2019 r., wobec analogicznego okresu w 2018 r., ceny skupu jabłek na rynek krajowy do bezpośredniej konsumpcji, płacone przez spółdzielnie ogrodnicze były o 59% mniejsze. Średnia cena owoców w pierwszym kwartale br. ukształtowała się na poziomie 0,75 zł/kg. Najbardziej, w stosunku do roku ubiegłego, potaniały jabłka odmiany ‘Idared’ (o 72%), ‘Szampion’ (o 62%), ‘Ligol’ (o 61%) oraz ‘Jonagored’ (o 60%). W mniejszym zakresie potaniały w I kw. 2019 r. odmiany ‘Gala Royal’ (o 3[...]

Ceny skupu owoców i warzyw w II kwartale 2019 r. DOI:

Czytaj za darmo! »

Ceny skupu owoców W II kwartale 2019 r. w wyniku dużych zbiorów jabłek w 2018 r. ceny skupu jabłek oferowane producentom były znacznie mniejsze niż ceny uzyskiwane w miesiącach IV-VI 2018 r. Jabłka do przerobu na koncentrat potaniały o 40%. Według danych przekazanych przez WAPA (The World Apple and Pear Association) na dzień pierwszego czerwca br. w polskich przechowalniach zmagazynowane było 238 tys. t jabłek i zapasy te były większe o 158,7% niż w czerwcu ub.r. W krajach UE wolumen magazynowanych jabłek, w dn. 1 czerwca 2019 r. wynosił 980 tys. t wobec 342 tys. t w analogicznym miesiącu 2018 r. Na rynku krajowym w czerwcu br., wo[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »